KrF-leder Knut Arild Hareide (t.v.) og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er begge jokere i rikspolitikken om dagen. De kan også presse Ap på flere saker.

Her kan de presse Ap sammen

Sammen med Senterpartiet kan KrF sikre gjennomslag i flere sentrale saker der Arbeiderpartiet og KrF er uenige.

 

Oljeboring i Lofoten, eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. KrF og Senterpartiet står samlet om flere saker som de kan presse Ap på om de tre partiene danner regjering.

– Det er ingenting som tilsier noe annet enn at vi vil stå like hardt på i disse spørsmålene i en ny regjering med Ap som det vi har gjort før, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet om de bioteknologiske konfliktområdene.

Diskusjonene om hvorvidt et regjeringssamarbeid mellom KrF og Ap er mulig har blusset opp på ny – etter at Ap sist helg vedtok politikk som KrF mener i stor grad tar et langt steg vekk fra dem verdimessig.

KRLE og oljeboring i Lofoten har fått mest oppmerksomhet, men også ferske bioteknologi-vedtak har vakt reaksjoner hos KrF. Her står KrF og Ap langt fra hverandre i flere saker – og enda lenger etter landsmøtet i Ap.

Men Senterpartiet, som kjempet hardt mot liberaliseringer da de selv satt i regjering sist, mener Ap-vedtakene ikke trenger være noe hinder for å gå inn i en Ap/KrF/Sp-regjering. Sammen kan de to nemlig påføre Ap nederlag i KrF og Senterpartiets egne hjertesaker, tror de.

Les også: Hareide snakker bevisst om islam

Kan dra sammen

Som stortingsrepresentant har Kjersti Toppe stått last og brast med KrF i flere bioteknologisaker. Hun lover at disse temaene ikke er noe Senterpartiet lett forhandler bort dersom de kommer i regjering.

– Nå skal KrF få velge hvem de skal samarbeide med selv. Men akkurat på bioteknologiområdet er det klart det hadde vært enklere om ikke vi og KrF sto på hver vår side. Det er tungt å være ett parti alene i en slik sak, sier Toppe.

– Er det større sannsynlighet for at KrF får gjennomslag her om de står sammen med dere?

– Det er det absolutt, svarer Toppe.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Enige om mye

KrF og Sp kan også stå sammen i flere andre saker, tror Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han ramser opp saker der de to partiene er enige:

* Familiepolitikk og synet på kontantstøtte

* Landbruk – og distriktspolitikk, med sikring av matproduksjon og bosetning i hele landet

* Fordelingspolitikk, der han mener KrF og Sp deler samme grunnholdning i synet på små forskjeller

* Bioteknologispørsmål, som synet på surrogati

* Ruspolitikk, der Vedum mener Sp og KrF er blant få partier som tør å ta politisk styring og upopulære valg.

Vedum understreker at også Ap er på linje med dem i flere av disse spørsmålene.

Samtidig står enigheten mellom Sp og Ap i særstilling i flere saker. Sp-lederen har tidligere sagt at det er «ingen partier som har likere partiprogram enn KrF og Sp».

I likhet med Toppe tror Sp-lederen derfor KrF mye lettere vil få gjennomslag for sin politikk i allianse med dem.

– De gjør jo det. Vi sier hva vi mener vi. Så får KrF ta sine valg, sier Vedum.

Les også: Vil gi likestillingsbonus til foreldre som velger «riktig»

KrF enig i fellesgods

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, sier seg enig i at KrF og Sp har mye felles politikk.

– Den kristne kulturarven står sterkt i Sp og står sterkt i KrF. Så selv om vi har litt ulikt utgangspunkt, er vi ganske like, sier hun.

I tillegg til familiepolitikk og landbrukspolitikk trekker hun fram striden om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Her har Sp nylig sagt nei til å åpne for konsekvensutredning i deler av områdene – i motsetning til Arbeiderpartiet som har gitt grønt lys for utredning i deler av områdene.

Også forsvar, sykehus og akuttkirurgi er saker Bollestad ser som fellesgods.

Les også: – Dropp årsavgift, KrF!

Mye biopolitikk

Hun er enig med Toppe i at bioteknologispørsmål er et alliansetema som står i særstilling.

– I de fleste bioteknologiske saker er Senterpartiet vår nærmeste allierte. Vi står veldig nærme dem, sier hun.

I forkant av høstens stortingsvalg holder KrF flere dører åpne for samarbeid, men har også uttrykt at de vil gå der de får mest gjennomslag. Og av viktige saker var det nettopp fosterreduksjon – såkalt tvillingabort og fosterdiagnostikk-testen NIPT Bollestad brukte som eksempel da partiet holdt pressekonferanse denne uka.

Av disse sakene har Ap godkjent fosterreduksjon og åpnet under helgens landsmøte også for å gi NIPT-testen til kvinner over 38 år og tilby assistert befruktning til enslige.

– Spørsmålet er hva slags samfunn vi vil ha. Et som leter etter diagnoser på ting vil vi ha fjernet, eller et mangfoldig samfunn, sier Bollestad om hvorfor dette er så viktig.

Her står Senterpartiet sammen med KrF. I partiprogrammet de vedtok i april sørget de for å få inn linjen «ikke tillate fosterreduksjon av friske fostre. NIPT-testen har de ikke omtalt.

– Men i programmet står det at vi skal ha en restriktiv linje, sier Toppe, som tror Sp uansett ikke går like langt som Ap.

Også Bollestad vektlegger at det har vært godt å stå sammen med Toppe og Sp i flere saker.

– Det er klart at når KrF og Sp står sammen om mange verdispørsmål, vil det, uansett om man velger høyre eller sentrum, så har vi en alliansepartner som gjør at vi kan stå sterkere sammen.

– Så er det ikke Høyre som er aktuelt for Senterpartiet?

– Det hører jeg at de sier. Også får vi se til valget. Vi har sagt at vi ønsker oss en sentrum-høyre-regjering. Så får vi se når valget har vært, når vi ser resultatet og setter oss ned sammen, svarer Bollestad.

Les også: Seks fylkesledere i KrF vil ikke gå i regjering med Ap