Her er tallene som viser at flest støtter Hareide

Stemmetallene i 16 av 17 fylkeslag i KrF viser at blant dem som ønsker å gå inn i regjering, er det flere som vil ha rødgrønt enn blått.

 

– Disse tallene viser at det er støtte til mitt råd i partiet, og det er jeg glad for, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagsavisen.

Dagsavisen har gjort en opptelling av stemmetallene i 16 fylker, på bakgrunn av NTBs rapporter fra fylkesårsmøtene. Tallene viser at blant dem som ønsker å gå inn i regjering er det til sammen 552 som ønsker seg et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i tråd med Hareides syn. Til sammen 500 vil gå inn i en regjering med Høyre og Frp.

– Mange er nok bekymret for utviklingen i partiet, der vi har mistet oppslutning tross godt gjennomslag i samarbeid med høyresiden. Jeg tror mange ser at potensialet for KrF er større ved å følge mitt råd. Det blir spennende helt til årsmøtet har sagt sitt, og det er helt åpent hva resultatet blir, sier Hareide.

Les også: Solid støtte til Hareides råd i Nordland

Legger press på delegater

Mandag valgte Oslo, Vestfold og Akershus KrF sine delegater til landsmøtet. Det endte med elleve delegater i Hareides favør, og tolv delegater til høyresiden, som frontes av nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Til sammen ble det avgitt 85 stemmer til fordel for rød side, og 79 for blå. 

Samtidig er det flere delegater som støtter det såkalte «Grøvan-alternativet», som går ut på fortsatt opposisjon. Et flertall av disse heller i blå retning, noe som betyr at de vil støtte et samarbeid til høyre dersom de ikke får gjennomslag for sitt forslag.

– Tallene bekrefter at det er flertall for rød side. Det vises ikke tydelig i delegatene som er valgt, sier Jostein O. Waage til Dagsavisen.

Les også: Slik gikk KrF-striden mandag kveld

Hittil er fylkesårsmøtet i Rogaland det eneste som ikke valgte en representativ delegasjon til landsmøtet. De sender 14 blå og én rød delegat til landsmøtet, til tross for at en tredjedel stemte for Hareides alternativ.

Nå har KrF-ere som tapte slaget sendt en brev til delegasjonen, i håp om å endre Rogalands stemmegivning på landsmøtet, skriver Adresseavisen. Jostein O. Waage er én av fem fremtredende KrF-ere som har undertegnet brevet.

– Det er viktig at Rogaland har delegater som er representative, både for at vi skal kunne holde partiet samlet etterpå, og for at beslutningen vi tar skal ha legitimitet, sier Waage til Dagsavisen.

Han frykter at Rogaland kan bli stående som fylket som har torpedert hele prosessen, og er redd det kan skape en dyp kløft i partiet dersom stemmegivningen ikke endres.

Også fylkesleder i Hedmark KrF, Oluf Maurud, har spurt om delegatene i Rogaland kan stemme i tråd med resultatet fra avstemningen. Det gjorde han i en sms som han sendte til leder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, skriver Stavanger Aftenblad.

Turøy sier imidlertid at hun ikke kan pålegge delegatene å stemme annerledes enn det de ble valgt på.

– Her driver man et høyt spill. Jeg synes det er litt utidig at en skal legge skylden på et splittet KrF over på Rogaland. Det er uaktuelt for meg å overprøve et fylkesårsmøte og be mine delegater stemme mot sin overbevisning, sier Turøy til Dagsavisen.

Les også: Vedum: Solbergs abortutspill grotesk eksempel på spill

Dette kan avgjøre

– Står det mellom rødt og blått, er det etter min beregning et blått overtak i KrF. Her kan voteringsrekkefølgen på landsmøtet fort bli avgjørende, sier statsviter og valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

For øyeblikket er planen at landsstyret først skal stemme over om de skal søke regjeringssamarbeid, eller om de ønsker å fortsatt være i opposisjon. Hvis resultatet blir et ønske om å gå i regjering, skal de deretter stemme over hvilken regjering de ønsker å samarbeide med.

Dermed kan man tenke seg at den siden som på forhånd ser at de ligger an til å tape, kan velge å stemme på Grøvans forslag om fortsatt opposisjon, sier Marthinsen.

– Slik kan de lande på status quo, og få nest beste alternativ. Samtidig er det nå flertall for at KrF skal ta et retningsvalg. Hvis denne voldsomme prosessen skal fisle ut i ingenting, vil det fortone seg som litt rart, sier Marthinsen.

Blåere enn de hadde sett for seg

Mandag kveld er det klart at Akershus KrF sender fem røde og fire blå delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte, skriver NTB.

Det er klart etter at 36 av delegatene på det ekstraordinære fylkesårsmøtet støttet partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens 29 støtter nestleder Kjell Ingolf Ropstads råd om først å forsøke med Høyre, Frp og Venstre.

På forhånd hadde fylkesstyret lagt fram et forslag med seks røde og tre blå delegater. Fylkesårsmøtet var med andre ord blåere enn det styret hadde sett for seg.

I Oslo stemte i alt 27 av de 60 delegatene på fylkesårsmøtet på partileder Knut Arild Hareides alternativ om å søke regjeringssamrbeid med Arbeiderpartiet og Senterpratiet, mens 27 ønsker å gå til høyre. 9 stemte på Grøvan-alternativet, noe som gir én landsmøte delegat som skal stemme for dette alternativet. 

Under fylkesårsmøtet i Vestfold stemte 22 av 45 for samarbeid med Ap og Sp, mens 23 stemte for å gå inn i statsminister Erna Solbergs regjering. Fylkeslaget sender tre røde og fire blå delegater. 

Tirsdag skal Østfold KrF velge sine åtte delegater. Der er det ventet at høyresiden vil være i klart flertall. 

(©NTB)

Les også: Sandberg håper bok vil renvaske kjæresten