Aps Jette Christensen var knallhard i sin kritikk av justisminister Anders Anundsen i debatten om mistillit mot Anundsen på Stortinget tirsdag. FOTO: NTB SCANPIX

Her er Arbeiderpartiets åtte grunner til mistillit mot Anders Anundsen

Jette Christensen med kraftsalve fra Stortingets talerstol.

 

Av NTB og Marie Melgård og Sofie Prestegård (Dagsavisen)

Christensen åpnet med en kraftsalve mot justisministeren i debatten om statsråden har Stortingets tillit tirsdag.

– Justisminister Anders Anundsen (Frp) har ikke Arbeiderpartiets tillit, sa Christensen. Og ramset opp hvorfor:

 • Han har brutt Grunnloven
 • Han har brutt opplysningsplikten
 • Han har gitt uriktig informasjon til Stortinget
 • Han har holdt tilbake informasjon til Stortinget
 • Han leser ikke sine brev
 • Han følger ikke opp beskjeder han gir
 • Han skylder på embetsverket for noe han selv har ansvaret for
 • Han forskutterer hva embetsverket kommer til å si i en høring

– Beskjeden om politikkendringen nådde aldri politiet. Da det ble avslørt, sa justisministeren at det likevel hadde skjedd, sa Christensen.

I tillegg til den konstitusjonelle siden av saken – der Ap lander på å stemme for mistillit mot Anundsen – pekte hun på at saken også handler om en opplevd tillit.

– Hva skjer med folks tillit til politikerne når en statsråd sier at en sak er viktig, men ikke gjør noe for å følge det opp? Vi ender med at folk har en grunn til å slutte å tro på politikerne. Skjer det, da taper demokratiet, sa Christensen. (NTB)

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Begrunnet kritikk

Bård Vegar Solhjell (SV) fortalte mandag til Dagavisen hvorfor han mener mistillitsforslaget er velbegrunnet:

 • Feilen som ble begått fikk store konsekvenser for mange sårbare mennesker.
 • Anundsen ga feilaktig og upresis informasjon til Stortinget, noe som i seg selv er grunnlag for mistillit.
 • Politikken Anundsen fortalte at han fulgte, og fortalte Stortinget om, ble ikke fulgt opp.

– Det må være lov å gjøre feil. Men hvis man gjør lite for å begrense feilen, og i tillegg feilinformerer om hva som har skjedd, må det få alvorlige konsekvenser, sa SV-nestlederen.

LES OGSÅ: Forsøkte å inngå hemmelig avtale

Grunnleggende uenig

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er grunnleggende uenig i SVs sammenfatning av saken og mener dette er et mistillitsforslag som samlet sett står på et svakt grunnlag sett i en noe mer historisk sammenheng.

– Dette vil jeg begrunne i Stortinget til tirsdag. Politisk uenighet kan gi mange utslag, også i form av mistillit. Det må politikere leve med. Jeg tar det likevel på alvor når de rødgrønne partiene vurderer saken som de gjør, men er glad for at de står alene om sine konklusjoner, sier Anundsen.

Anundsen: – Ansvaret er mitt

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tar kritikken i asylbarn-saken på alvor, men avviste ansvarsfraskrivelse i debatten i Stortinget tirsdag.

Anundsen var klar på at han tar kritikken fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på alvor da han forklarte seg fra Stortingets talerstol.

– Det er viktig for meg å være en god leder og ta ansvar, sa Anundsen og la til at han tar kritikken til orientering.

– I denne saken har jeg vært tydelig på at ansvaret har vært mitt. At det foreligger ansvarsfraskrivelse vil jeg på det sterkeste avvise, sa statsråden.

Han tar altså ansvar for at de politiske føringene fra Justisdepartementet ikke ble videreformidlet fra Politidirektoratet til Politiets utlendingsenhet (PU), men sier at feil kan skje.

– Det er også godt lederskap å ha tillit til de underliggende etater, at de gjennomgår og følger opp tildelingsbrev. Men feil og rutinesvikt kan skje. Det må vi bruke i en læringsprosess som i framtiden gjør oss sterkere, sa Anundsen.

Han avviste også at han har brutt opplysningsplikten og sier det var først etter kontrollhøringen tidligere i år at han ble kjent med at Politidirektoratet ikke hadde forstått endringen i tildelingsbrevet.

Mistillitsforslaget fra Ap, SV og Senterpartiet kommer ikke til å få flertall under avstemningen tirsdag, men det vil bli vedtatt kraftig kritikk av Anundsen. (NTB)

 

 

Raja sier Anundsen-info påvirket stemmegivning

Venstre stemte mot to såkalte amnesti-forslag i Stortinget overfor lengeværende asylbarn på grunn av feilinformasjon fra justisminister Anders Anundsen (Frp).

Det opplyste Venstres Abid Raja i stortingsdebatten tirsdag om hvorvidt Anundsen har tillit eller ikke i asylbarn-saken.

– Jeg kan bekrefte at opplysningene fra Anundsen hadde påvirkning på Venstres stemmegivning de to gangene det har vært reist forslag her i salen om å stille alle saker i bero som gjelder lengeværende asylbarn. Jeg tror likevel ikke at et slikt forslag ville fått flertall, fordi Ap jo er det strengeste partiet for asylbarn, sa Raja.

Venstre mener at det mest alvorlige i saken som handler om Anundsen har informert eller feilinformert Stortinget, er at Anundsen ikke har fulgt opp asylavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF.

– Dette er kjernen for Venstre i denne saken, sa Raja.

Han sa at Venstre er enige med Ap, SV og Senterpartiet «i det aller meste i saken» – men at partiene «skiller noe lag når det kommer til konklusjonen».

Venstre og KrF vil rette kritikk mot Anundsen, men stemmer ikke for de rødgrønnes forslag om mistillit. (NTB)

 

 

Frp mener Anundsen fortjener honnør

Fremfor mistillit, fortjener justisminister Anders Anundsen (Frp) honnør, mener partikollega Helge Thorheim i asylbarn-debatten i Stortinget tirsdag.

– En må kunne hevde at den nye politikken nådde politiet, sa Thorheim.

Han viste til at Anundsen fremførte en beklagelse i Stortinget før jul for at Politidirektoratet ikke formidlet politikkendringen ut i etaten, og at han har tatt selvkritikk på at han kunne vært tydeligere overfor direktoratet.

– I tillegg har Anundsen nådd måltallene. Det fortjener han honnør for, sa Thorheim. (NTB)