Helt fri for nye friområder

Verken i fjor eller hittil i år, er det sikret nye friluftslivsområder i fire av fylkene med manko på slikt.

Dette gjelder for Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. De har til sammen færre sikra friluftslivsområder enn hva flere andre fylker har hver for seg.

Ordningen med at kommunene kan søke staten om penger til kjøp og sikring av viktige friluftslivsområder, for å unngå at de for eksempel blir nedbygd, ble etablert allerede i 1958.

Så langt har det bidratt til å sikre om lag 2.400 områder landet rundt, som badeplasser, utfartsområder og «viktig grøntstruktur i og ved store byer og tettsteder», ifølge Miljødirektoratet.

Hele 317 av disse friluftslivsområdene ligger i Aust-Agder, viser den nyeste oversikten til Miljødirektoratet, datert utgangen av 2018.

På samme tidspunkt hadde Hedmark 40, Oppland 41, Oslo 56 og Akershus 114.

Færrest hadde Troms (29) og Finnmark (12).

Verst stilt er nok likevel Oslos innbyggere, hvor om lag 12.000 innbyggere må dele på hvert av de aktuelle områdene.

I Aust-Agder holder det med at om lag 370 innbyggere deler på hvert av de sikra friluftslivsområdene.

Les også: Da rederarvingen la 48 millioner kroner på bordet, tapte kommunen kampen om denne strandperlen

Mye får mer

I fjor ble det sikret 25 nye viktige friluftslivsområder, og ytterligere ti er blitt det så langt i år. Best ut kommer Hordaland, Østfold og Møre og Romsdal, som i løpet av denne perioden har fått sikret fem nye områder hver.

Alle disse fylkene er allerede blant dem med flest sikra friområder i landet.

I flere av fylkene med færrest sikra friluftslivsområder, ligger det derimot ikke an til en økning.

– Hvorfor er det ikke sikret nye friluftslivsområder verken i Oslo, Akershus, Hedmark eller Oppland i fjor og så langt i år?

– Det er nok sammensatte grunner til at søknadsmengden fra de enkelte fylker varierer over tid. Vi har blant annet erfart at kommunenes kunnskap om ordningen om sikring av friluftslivsområder varierer, svarer Nils-Yngve Berg, sjefingeniør i friluftslivsseksjonen i Miljødirektoratet.

I et forsøk på å bøte på dette, har Miljødirektoratet «de siste årene» gjennomført regionale samlinger i samarbeid med fylkeskommunene, for å informere kommunene om ordningen, opplyser Berg.

Ifølge Oslofjordens Friluftsråd handler det også om penger. Tirsdag kunne Dagsavisen fortelle om strandperlen Slevik skanse på Onsøy i Østfold, som Fredrikstad kommune tapte kampen om da en rederarving la 48 millioner kroner på bordet. Det var et beløp kommunene ikke klarte å matche, selv med statlige sikringsmidler fra Miljødirektoratet.

I år som i fjor, er det satt av i overkant av 30 millioner kroner i statsbudsjettet til sikring av friluftslivsområder. Både Oslofjordens Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund mener det burde ha vært langt mer.

– Hvor mye ble det samlet sett søkt om fra kommunene til sikring av friluftslivsområder i fjor?

– Vi fikk samlet sett inn søknader for cirka 80 millioner kroner, men det er viktig å understreke at dette er bruttotall som omhandler både erverv/sikring av areal, samt søknader om diverse tilretteleggingstiltak. I vår saksbehandling er selve sikringen av areal prioritert, men noen områder fikk også innvilget midler til grunnleggende istandsetting. Totalt ble det gitt tilsagn på 30,167 millioner kroner, svarer Berg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Altfor få saker

– Hvor mange flere områder er det målsettingen å sikre i år, utover de ti som allerede er sikret?

– Pluss/minus 25. De fleste sikringssaker blir sluttført sent på året, og usikkerheten knyttet til å estimere et eksakt antall er avhengig av prosesser i kommunene. Forhandlinger med grunneier om sikring tar enkelte ganger lengre tid enn forventet, og arbeid med eiendomsoverdragelser skjer i stor grad om sommeren og papirarbeidet om høsten.

Berg tilføyer at blant sakene som er til behandling, er det også saker som gjelder Akershus.

Kjetil Johannessen, som er nestleder i Oslofjordens Friluftsråd, er på ingen måte fornøyd med hva Miljødirektoratet så langt kan vise til i 2018 og 2019.

– Det er altfor få sikringssaker fra Oslofjordområdet, konstaterer han.

– Fra svenskegrensa og inn til Oslo, og ned til og med Larvik, bor det over 1,6 millioner mennesker. Få andre regioner i landet vokser så fort som Oslofjordområdet. Bare fra 2017 til 2018 økte denne regionen med 22.000 mennesker, viser tall fra SSB. At det derfor trengs flere friområder er uomtvistelig.

Johannessen stiller også spørsmål om kommunene setter av nok ressurser og personer til slike saker, og om alle i det hele tatt kjenner til sikringsordningen.

LES OGSÅ: I Oslo er kun 30 prosent av strandsona tilgjengelig for folk

 

Årets nye områder

Dette er friluftslivsområdene som er sikret så langt i år, ifølge Miljødirektoratet:

* Igltjønna, Rindal i Trøndelag.

* Bråta turveg, Ål i Buskerud.

* Flatskjæra, Fredrikstad i Østfold.

* Ovågen, Øygarden i Hordaland.

* Dalshaugane, Fitjar i Hordaland.

* Valøya, Kvinnherad i Hordaland.

* Sundsvollstranda, Vega i Nordland.

* Dørja, Rakkestad i Østfold.

* Kjeldeflata, Stryn i Sogn og Fjordane.

* Fausaskiftet, Sykkylven i Møre og Romsdal.