Helsetilsynet fraråder å endre abortloven

Helsetilsynet er imot den nye abortloven. De mener kvinnens rett til å selv bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av uke 12 skal være uendret.

I februar ble lovforslaget om å fjerne retten til selvbestemt fosterreduksjon presentert av fungerende KrF-leder Olaug Bollestad og helseminister Bent Høie (H).

Lovforslaget ble sendt ut på høring i februar, og da høringsfristen gikk ut 2. april var det kommet inn 113 svar, 49 av dem fra privatpersoner. Regjeringen vil at abortnemnder og ikke kvinnene selv skal avgjøre slike saker.

Les også: Snuoperasjon fra Kjerkol om abort

Helsetilsynet skriver følgende på sine hjemmesider:

«Statens helsetilsyn mener at kvinnens rett til selv å bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av 12. uke skal være uendret, det vil si at retten kun bør begrenses av tungtveiende medisinske grunner. Det betyr at kvinnen alene skal kunne bestemme om antall fostre skal reduseres, under forutsetning av at det ikke er medisinske kontraindikasjoner for inngrepet».

– Vi ser at dette springer ut av en politisk avtale med en påfølgende lite grundig gjennomgang av faglige og etiske premisser og konsekvenser, sier president i Den norske legeforening, Marit Hermansen, til P4-nyhetene.

Den norske jordmorforening støtter heller ikke forslaget og mener det er vanskelig å skjønne poenget med nemndbehandling når regjeringen sier at alle kvinnene uansett vil få innvilget ønsket om fosterreduksjon.