Helsemyndighetene: Tegn til avflating av koronakurven

Utviklingen i antall koronasmittede gir grunn til «behersket optimisme», mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Men han advarer mot å senke skuldrene.

– Vi ser at antallet nye smittetilfeller og antallet nye tilfeller på sykehus, fra dag til dag, er stabilt. Det tyder på at vi i hvert fall ikke har noen kraftig vekst i smittetilfeller to uker tilbake i tid, sier Nakstad til NTB.

321 personer var innlagt på sykehus med koronavirus mandag, en økning på fire fra søndag. 97 av pasientene fikk mandag respiratorbehandling, seks flere enn søndag.

Nakstad vil ikke konkludere med at kurven over antall smittede og innlagte er i ferd med å flate ut, men påpeker at tallene de siste dagene kan peke i den retningen.

– Det er tegn til en avflating, og det er positivt. Det er grunn til behersket optimistiske, men det er for tidlig å si om det vil vedvare. Det kan øke igjen, og det kan gå opp og ned, så vi føler oss ikke sikre på det ennå, sier han.

– Viktig å fortsette tiltak

Nakstad understreker at det er altfor tidlig å senke skuldrene, og at det er viktig at de strenge smitteverntiltakene fortsetter.

– Vi må huske at de som smittes i dag av viruset, ikke vil synes på statistikken før om 1–2 uker. Derfor er det veldig viktig å fortsette helt til man er sikre på at effekten har inntruffet, sier den fungerende assisterende helsedirektøren.

I alt er 26 koronadødsfall meldt inn til FHI. I tillegg kommer fem dødsfall mandag, totalt 31 dødsfall.

321 pasienter var mandag innlagt på sykehus med koronasmitte. Av disse er 104 innlagt på intensivenhet, mens 97 får behandling med respirator

FHI: Stiger ikke veldig

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) registrerer også at smittekurven ser relativt jevn ut de siste dagene.

– Jeg vil ikke si at vi har flatet ut kurven ennå, men vi registrerer hvordan kurven er fra dag til dag, sier han til NTB.

Forland mener at det kanskje mest interessante tallet å følge med på, er antall nye smittede hver dag.

– Det tallet stiger ikke veldig. Det ligger på mellom 150 og 250 og det har det gjort i ti dager, sier han.

Tallet over antall nye smittede vil naturlig nok bli påvirket av hvor mange som testes. Selv om kriteriene for hvem som blir testet, ble strammet inn for noen uker siden, er Norge helt i verdenstoppen på antall testede.

Totalt har Norge testet 87.191 personer. 4 prosent av disse har testet positivt for covid 19.