Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) kalles inn på Stortinget for å svare på spørsmål rundt Ahus-skandalen.

Helseministeren må til stortinget

Opposisjonen mener helseministeren nærmest har vært usynlig i Ahus-saken.

De fire opposisjonspartiene peker på at de gjentatte ganger har spurt statsråden om prosessen ved Ahus var forsvarlig.

– Gang på gang fikk vi helseministerens forsikring om at dette var under kontroll. Så ser vi nå at det er begått så alvorlige feil og mangler at pasienter har dødd. Dette må vi helt opplagt følge opp i Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Mennesker har dødd

Opposisjonspartiene er enige om at saken må følges videre.

– Vi må vurdere om dette er en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen. I første omgang vil vi stille kritiske spørsmål til helseministeren i Stortinget. Den videre oppfølgingen avhenger av svarene vi får, sier Skei Grande.

Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie har allerede sendt helseministeren sju spørsmål om prosessen på Ahus.

– Vi kan ikke la dette passere. Mennesker har trolig dødd som følge av den situasjonen som oppsto. Det er vi nødt å komme til bunns i, sier Høie.

– Det er på tide at helseministeren tar ansvar for helheten i dette. Hun kan ikke lenger lene seg på ledere lenger ned i systemet, sier han.

Ikke på banen

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos etterlyser også en mer aktiv rolle fra helseministeren.

– Hun er ikke på banen i det hele tatt. Hun sender hele tiden statssekretærer når det skal svares på noe. Og når vi endelig får stilt henne spørsmål i Stortinget, svarer hun at hun har tillit til systemet og at hun følger nøye med. Det er vanskelig å se at hun kan ha gjort det, sier Kjos.

KrFs Laila Dåvøy ser store spenn i virkelighetsforståelsen fra departementet og sykehustopper på den ene siden og ansatte og pasientene på den andre.

– Når vi spør Strøm-Erichsen om omstillingsprosessen, svarer hun at hun har hatt kontakt med helseforetaket og forsikret seg om at det er forsvarlig. Jeg mener hun for lenge siden burde vært inne og forsikret seg om at dette virkelig var sant, sier hun.

Trakk seg

Nestleder i styret ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Leif Frode Onarheim, trakk seg torsdag med umiddelbar virkning som følge av de store problemene ved sykehuset som er avdekket den siste tiden. Styreleder Peder Olsen og styreleder i Helse sør-øst, Per Anders Oksum, har begge varslet at de blir sittende.

Det blir et ekstraordinært styremøte fredag som følge av at Onarheim har trukket seg.

Opposisjonspartiene mener det viktige nå er kontinuitet, og mener ikke det er grunnlag for å kreve lederes eller styremedlemmers avgang.

– Stormer nå

Fredag morgen var det allmøte på Ahus med ledergruppen og 300 ansatte.

– Dette er tøffe prosesser, det er en fryktelig storm nå. Det er tragisk for pasientene og ikke minst for de pårørende. Nå venter vi på konklusjonene fra alle tilsynssakene, og vi får se hva de ender med. Men at det har skjedd kritikkverdige hendelser er hevet over enhver tvil, sier hovedtillitsvalgt for legene, Åge Huseby, til Dagens Medisin.

Ahus overtok ansvaret for 160.000 pasienter fra Oslo ved årsskiftet i fjor, uten at bemanningen var tilstrekkelig styrket. Ved overtakelsen manglet fortsatt 550 årsverk.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har konkludert med at Ahus de første ni månedene av 2011 drev uforsvarlig. Tre dødsfall og 20 feilbehandlinger er knyttet til lav bemanning.