Helsedepartementet vil endre smittevernloven for mer tvangsisolering

Helsedepartementet foreslår å endre smittevernloven slik at flere sykehjem kan ha mulighet til å tvangsisolere pasienter med covid-19.

Lovendringen vil gi adgang for å tvangsisolere koronasmittede pasienter som motsetter seg isolering, for eksempel personer med demens eller psykisk utviklingshemming, skriver Dagbladet.

Rundt 100 kommuner har gjennom de siste månedene søkt om tillatelse til å isolere pasienter på sykehjem og lignende. Ved om lag 300 sykehjem har Helsedepartementet godkjent gjennomføringen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Departementet argumenterer med at personer uten samtykkekompetanse kan ha vanskeligheter med å forstå årsaken til at de isoleres og at de derfor motsetter seg dette.

Lovendringen foreslås å gjelde fram til 20. juni 2022.