STOR UTGIFTSPOST: Helse Sør-Øst kjøper operasjonsfrakker for millioner av kroner hvert eneste år. Dette bidrar til helseforetakets store innkjøpsmakt. Her fra en kneoperasjon ved Ullevål. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Helse Sør-Øst tar etisk ansvar

Helse Sør-Øst tar parti med 22 thailandske arbeidere som er i konflikt med svenske Mölnlycke Health Care. Millionkontrakter står på spill.

De fagorganiserte arbeiderne ble oppsagt fra Mölnlyckes fabrikk i Thailand i september i fjor, etter det ledelsen omtaler som en ulovlig streik.

I januar påla Industrial Relations Committee (IRC) i Thailand ledelsen å la arbeiderne få igjen jobbene sine, men det har ikke skjedd.

For Helse Sør-Øst er dette uakseptabelt.

- Vi har sagt til Mölnlycke at vi ønsker at de retter seg etter IRCs avgjørelse, sier Grete Solli, spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar.

 

Les også: Kommunene gir blaffen i barnearbeid

 

37 millioner

Bakgrunnen for engasjementet er at Helse Sør-Øst årlig kjøper operasjonsfrakker for 17 millioner kroner fra den aktuelle fabrikken. Totalt kjøpte Helse Sør-Øst produkter for 37 millioner kroner fra Mölnlycke i fjor. Også Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest kjøper varer fra konsernet.

- Hvis denne konflikten ikke blir løst snarlig, vil det være særs vanskelig for oss ved en eventuell ny kontraktunderskriving, fordi det sås tvil om de oppfyller våre krav til ILOs kjerneverdier, sier Solli.

ILO (International Labour Organization) er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet.

Helse Sør-Øst har siden 2009, i motsetning til de fleste andre offentlige instanser i Norge, stilt etiske krav til sine leverandører.

Helseforetaket kjøper årlig inn varer og tjenester for over 20 milliarder kroner og er med det en av de største innkjøperne i Norge. Det gir Helse Sør-Øst stor innkjøpsmakt, påpeker Solli.

 

Rettssak til uka

Hun ble kjent med arbeidskonflikten før sommeren, etter å ha fått en henvendelse fra Framtiden i våre hender. Organisasjonen har lenge, ikke minst gjennom sin deltakelse i Clean Clothes Campaign, arbeidet for bedre lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere i land hvor tvangsarbeid, barnearbeid og fagforeningsknusing er utbredt.

- Det vi har fått informasjon om, er at arbeiderne ved Mölnlyckes fabrikk ble sagt opp i kjølvannet av en ny kollektiv avtale og det ledelsen mener var en ulovlig streik. Men vi har fått opplyst at også en som ikke deltok i streiken ble oppsagt, forteller fagrådgiver Carin Leffler.

Blant de oppsagte skal det være fire tillitsvalgte. I likhet med Solli ønsker Leffler at de oppsagte arbeiderne får igjen jobbene sine.

- De fleste bedriftene i Thailand respekterer avgjørelsen til IRC, påpeker Solli.

Nylig reiste hun til Göteborg for å gi klart uttrykk for hva Helse Sør-Øst ønsker, i et møte med representanter for Mölnlycke. At millionkontrakten Helse Sør-Øst har med Mölnlycke er i ferd med å utløpe, legger ytterligere press på svenskene.

- Vi opplevde dialogen med Mölnlycke som åpen og god, men det ble ingen endelig avklaring, opplyser Solli.

Mölnlycke har nemlig brakt saken inn for domstolene i Thailand, og neste uke vil IRCs avgjørelse bli rettslig prøvd.

- Hvorfor aksepterer dere ikke bare avgjørelsen til IRC om at de oppsagte arbeidere må få igjen jobbene sine, slik også Helse Sør-Øst ønsker?

- Vi lytter til våre kunder og hva de synes, og vi har en god relasjon til Helse Sør-Øst. Men saken er ikke så enkel. IRC er ingen domstol, og det er ikke uvanlig å påklage IRCs beslutninger, svarer Ann-Kathrin Halvorsen, corporate communications manager i Mölnlycke.

- Hva slags utfall ønsker dere saken skal få?

- Det kan jeg ikke kommentere, svarer Halvorsen.

tor.sandberg@dagsavisen.no