Aps Jette F. Christensen er fortsatt mot masseødeleggelsesvåpen, sier hun, men noe lovforbud mot atomvåpen på norsk jord vil hun likevel ikke ha.

Helomvendingen

Etter først å ha fremmet forslag om forbud mot atomvåpen i Norge, stemte Aps Jette F. Christensen mot det samme forslaget.

 

Dette skjedde på Stortinget i går, til Nei til atomvåpens store frustrasjon.

– Forslaget var historisk og var det blitt vedtatt, ville det ha klargjort Norges holdning til atomvåpen. De som stemte mot forslaget, sier med det at de ikke vil utelukke atomvåpen i Norge, verken i krig eller fred, sier Frode Ersfjord, leder i Nei til atomvåpen.

Les også: Atomvåpen opp i FN – ber Norge snu

Foreslo totalforbud

Forslaget som var oppe til votering i går, ble fremmet av Ap og SV i 2011/2012. Etter som det var snakk om et forslag om å endre grunnloven, ble det i henhold til regelverket først behandlet etter så lang tid.

Forslaget var slik i sin helhet: «Atomvåpen må ikke produseres, innføres, brukes eller utplasseres i riket.»

Begge SV-representantene som var med på forslaget, er nå ute av Stortinget. Den fjerde forslagsstilleren var Aps Marit Nybakk.

Dagsavisen fikk følgende svar per sms da vi ba Jette Christensen forklare hvorfor hun ville stemme mot sitt eget forslag:

– Jeg er mot masseødeleggelsesvåpen i alle former. Også de som ikke er fremstilt ennå. Å skrive ett spesifikt inn i grunnloven og ikke omtale andre kan åpne for feiltolkning. Merknadene og Stortingets holdning (bortsett fra Høyre) er at det ikke under noen omstendighet skal produseres, utplasseres eller brukes atomvåpen i Norge. Den viktigste kampen mot atomvåpen er internasjonal.

Merknadene som Christensen viser til, tilhører flertallet i kontroll- og konstitusjonskomitéen, i forbindelse med deres behandling av forslaget.

Her heter det blant annet at det «siden 1950-årene har vært etablert norsk sikkerhetspolitikk at Norge ikke tillater utplassering av atomvåpen eller etablering av utenlandske baser på norsk territorium i fredstid», og at denne politikken «har stått seg godt».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Bindende regelverk

I merknadene heter det også at «flertallet mener det ikke bør herske noen tvil om at norsk politikk på dette feltet fremdeles ligger tydelig fast og anser det derfor for unødvendig også å opprette rettslige rammer gjennom en grunnlovsendring.»

Det er ikke Frode Ersfjord enig med stortingsflertallet i.

– Denne merknadsfetisjen er vel og bra, men den er der for å forklare partienes stemmegivning. Det vi er interessert i, er hva som blir votert inn i norsk lov. Hadde partiene stemt for forslaget ville vi ha fått et nasjonalt bindende regelverk. Forbud mot bruk av atomvåpen på norsk jord bør også gjelde i krigstid. Det er skuffende at ikke flere stortingsrepresentanter er enig i lovfesting av dette.

Les også: – Skammelig å havne på feil side