Helleland beklager fravær på FN-markering

Likestillingsministeren beklager at hun ikke hadde anledning til å være til stede på FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne mandag. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer.

 

– Jeg skulle gjerne vært til stede, men måtte dessverre melde avbud like før helgen på grunn av at jeg måtte prioritere en reise. Politisk ledelse var representert ved statssekretæren som holdt innlegget på vegne av regjeringen og meg, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i en kommentar til NTB.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er lite fornøyd med at statsråden ikke kom selv.

– Som likestillingsminister er Helleland «vår» minister, med ansvar for bekjempelse av diskriminering av funksjonshemmede. Så langt har hun vært komplett usynlig på feltet. Funksjonshemmede trenger en engasjert og initiativrik minister, sier FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

Helleland benytter anledningen til å nevne at departementet i disse dager sender ut invitasjon til organisasjonene til lansering av regjeringens strategiplan for funksjonshemmede.

– Vi har samarbeidet godt med organisasjonene i arbeidet med strategiplanen, og jeg ser som alltid fram til å møte dem, sier statsråden.

En undersøkelse i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at seks av ti spurte mener at funksjonshemmede blir diskriminert i arbeidslivet. 64 prosent av funksjonshemmede elever fullfører ikke videregående skole, blant annet på grunn av manglende tilrettelegging.

(NTB)