Heidi Nordby Lunde vil ha todeling av foreldrepermisjonen

Mens deler av Høyre vil kutte i fedrekvoten, vil leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, gi pappa enda flere tildelte permisjonsuker.

–  Vi bruker over 20 milliarder på foreldrepermisjon i året. Det er verdens rauseste permisjonsordning. Da må det også gå an å stille noe krav, sier leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde.

Lunde er personlig for en todeling av foreldrepermisjonen.

–  Å stifte familie er et valg paret tar sammen, og er begge er enige om det bør både gledene og byrdene ved å få barn fordeles likt, utdyper hun.

Les også: Erna Solberg ser utløpsdato på fedrekvoten

Omkamp

Det var Venstre som fikk gjennomslag for en slik tredeling da de gikk inn i regjering med Høyre i fjor, og i juli i fjor ble fedrekvoten økt fra 10 til 15 uker.

Tredelingen av foreldrepermisjonen har skapt høylytte protester. I skrivende øyeblikk har nær 30.000 signert et opprop for å reversere endringene i foreldrepermisjonsordningen, som gir far mulighet til å være lenger hjemme med barnet.

Fylkeslagene Viken Høyre og Trøndelag Høyre har begge sendt inn et forslag til Høyres landsmøtet i helgen, hvor de går inn for enn omkamp. Lederen i Viken Høyre og partiets familiepolitiske talsperson, Kristin Ørmen Johnsen har uttalt til NRK at hun frykter det går ut over ammingen, dersom mor må tidligere tilbake i jobb. Helsedirektoratet anbefaler at barnet, om mulig, bør få morsmelk eller morsmelkerstatning i tillegg til fast føde det første leveåret.

Les også:#permisjonsopprøret2019

–  Det beste for barnet

Nordby Lunde viser til at de fleste kvinner uansett velger å trappe ned ammingen ved seks måneder, samtidig med at barnet spiser mer fast føde. En norsk ammestudie fra 2015 viste at 19 prosent av mødrene fortsatt fullammet barnet ved seks måneder.

– Dessuten legger regelverket her til rette for at kvinner skal kunne kombinere jobb og amming. Så finnes det enkelteksempler på at det ikke fungerer, men for de aller fleste går dette fint, sier Lunde.

Hun mener det beste for barnet er om permisjonen blir likere fordelt mellom mor og far.

– Det er til barnets beste å knytte bånd til far så tidlig som mulig. Mye tyder også på at mor og far får en bedre relasjon om byrdene hjemme blir likere fordelt, sier Lunde.

Frede fedrekvoten

Lunde mener far må få selvstendig opptjeningsrett til permisjon før en todeling er aktuelt.

– Det likestiller også LHBTIQ-par, og er kanskje den neste store likestillingskampen.

 Inntil det er på plass vil hun i første omgang frede dagens ordning med en tredeling, og er sterkt imot et kutt i fedrekvoten nå.

– Det viktigste nå er å frede den tredelingen vi har i dag, sier hun.

Les også: Derfor snur de om fedrekvoten