Hauglie tar selvkritikk: – Burde stilt flere spørsmål på et tidligere tidspunkt

Departementet burde søkt flere svar og Riksadvokaten burde vært koblet på Nav-skandalen tidligere, erkjenner arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Dette er en veldig alvorlig sak, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). 

Hun forklarte seg om trygdeskandalen i den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag. 

I høringen erkjente Hauglie at departementet hennes burde vært mer frampå. 

– Det er åpenbart at departementet ikke kan være fornøyd. Flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt. 

Kjernen i trygdeskandalen er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. 

Hauglie mener det også er grunn til å spørre hvorfor Nav ikke klarte å fange opp saken tidligere. 

– Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å løfte spørsmål hvor det er behov for avklaring, blant annet på bakgrunn av kjennelser i Trygderetten. Det er grunn til å spørre om etaten er blitt fulgt opp på en tilstrekkelig detaljert måte. 

Les også: Ap anklager Hauglie for å løpe fra ansvaret

Alarmen gikk 

Hauglie har tidligere forklart at den store alarmen i departementet først gikk 30. august i fjor.

Under høringen avviste Hauglie kategorisk at hun hadde fått noen signaler om at trygdeforordningen var i konflikt med folketrygdloven før den tid.

Det som skjedde 30. august, var at Hauglie fikk en e-post fra Nav der det kom fram at også lange utenlandsopphold i andre EU/EØS-land kunne være omfattet av trygdeskandalen.

Det er på grunn av slike lange opphold at 75 personer uriktig er blitt dømt for trygdesvindel siden 2012. 

Det første varselet fra Nav til departementet kom 20. desember 2018. Da gjaldt saken kun kortvarige opphold. I varselet opplyste Nav om at Trygderetten ville be EFTA-domstolen om en vurdering av hvorvidt personer som mottar ulike kontantytelser fra Nav, kunne oppholde seg i andre EØS-land.

På bakgrunn av dette ble departementet og Nav enige om å endre praksis og at det var best å holde EFTA-domstolen utenfor. 

Les også: Erna Solberg: – Jeg har full tillit til Anniken Hauglie

Konfrontert med fengsling

Hauglies departement og Nav hadde sitt første møte 13. september i fjor, to uker etter at alarmen gikk i departementet.  

Fire dager senere, den 17. september, ble en 38 år gammel mann fra Austevoll dømt til 60 dagers fengsel for å ha mottatt 530.000 i arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn.

Hauglie ble under høringen konfrontert med denne dommen, som altså skjedde etter møtet hun hadde med Nav.

Hun forklarte at departementet på det tidspunktet forsøkte å få oversikt over omfanget. 

– Jeg synes det er en veldig beklagelig situasjon, sa Hauglie. 

– Det ble tydelig for oss 13. september at det var en reell mulighet for en rettsanvendelsesfeil. Det viktigste da var å stanse sakene som var på vei til retten. Dernest å få oversikt over omfanget. 

På spørsmål om hvilket ansvar hun selv sitter på for trygdeskandalen, svarte Hauglie at hun kjenner på alvoret. 

– Jeg tror alle som sitter med ansvaret i denne saken, tar det på det største alvor. 

– Burde blitt informert tidligere 

Hauglie ble også spurt om hvorfor det gikk så lang tid før tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch ble informert om trygdeskandalen. Det skjedde først 16. oktober. 

– Riksadvokaten burde vært informert på et tidligere tidpsunkt, sa Hauglie, og la til at hun ikke er riktig person til å vurdere nøyaktig når det burde skjedd. 

Også Nav-direktør Sigrun Vågeng har ekjent at Riksadvokaten burde blitt involvert på et tidligere tidspunkt.