VIL BIDRA: KrF-leder Knut Arild Hareide sier Norge må være beredt til å bidra millitært for å bekjempe de ekstreme islamistene IS, dersom FN ber om det og en operasjon skjer med et FN-mandat. FOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Hareide sier Norge må stå klar om FN ber om det

VIL HA FN-MANDAT: KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer USAs initiativ om å sende en koalisjonsstyrke for å bekjempe IS. FN må gi et mandat, og da må Norge også stå klar, er hans budskap.

– Dersom FNs sikkerhetsråd ber verdens nasjoner om å bidra i kampen mot den ekstreme islamismen, så må Norge støtte opp. Om nødvendig må vi bidra med militære midler, forutsatt at et FN-mandat er gitt, sa Hareide da han åpnet KrFs landsstyremøte fredag.

Salen reagerte med applaus.

Kritiserer Obama

Hareide beklager at USA oppfordrer ni land til å bli med i en militærkoalisjon for å bekjempe islamistgruppen Den islamske staten (IS) – eller ISIL som Hareide bruker.

– Jeg hadde ønsket at USA, fremfor å komme med denne oppfordringen, hadde brukt FN-systemet til å få et mandat og dermed legitimitet. Det overrasker meg at Obama, som jo gikk til valg på at USA skulle ut av Irak, nå ikke bruker det redskapet som FN er, ved å gå dit først og få en bredere tilslutning. Irak-krigen, som Norge var mot, er jo en viktig bakenforliggende årsak til det vi nå ser, sier Hareide til NTB.

Forkledd fascisme

KrF-lederen tok i sin tale fredag et krast oppgjør med IS.

– De hogger hender og de hogger halser. De gir folk valget mellom å konvertere til en annen religion eller å dø. De står for en ideologi som fornekter rettsstatens prinsipper, demokrati og menneskerettigheter. Dette er fascisme forkledd som religion, sa Hareide.

– Vi må jobbe aktivt for at verdenssamfunnet, gjennom FN, tar avstand fra den voldelige ekstremismen, la han til.

Hareide mener at FN også må sørge for at all politisk og finansiell støtte opphører.

Prosesser i FN

Om mulighetene for å få på plass et FN-mandat, sier Hareide:

– Jeg tror at med den situasjonen vi nå har i Syria og Irak, så kan vi veldig lett få en enighet i FN om å gå inn militært. Det er prosesser på gang i FN nå. Det kom jo en FN rapport for noen dager siden som sier at det som skjer er både krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, sier Hareide til NTB.

I talen fortalte han om desperate henvendelser til ham personlig fra kirkesamfunn i Syria og Libanon.

– De ber verdenssamfunnet om både nødhjelp og militær bistand for å stanse de militante islamistene, sier Hareide.

(NTB)