Har reversert 2.100 overdoser

På fem år har nesespray reversert 2.100 potensielt dødelige overdoser, ifølge Naloksonprosjektet.

– Det tok 20 sekunder før han kviknet til, forteller Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, om da han selv sprayet en dose Nalokson inn i neseboret til en 19-åring som hadde tatt en overdose.

– Da jeg kom til stedet, sto det 20-30 personer rundt ham og så på at leppene hans ble blå. Jeg var den eneste med Nalokson, fortsetter Knutsen.

Saken fortsetter under bildet. 

Arild Knutsen er lederen av Foreningen for human narkotikapolitikk. Foto: Lene Sørøy Neverdal 

Også mange andre har opplevd at det at de har hatt med seg Nalokson, har vært forskjellen på liv og død ved overdoser forårsaket av opioider som heroin.

– Det rapporteres hyppig og nesten daglig om kameratredning der overdoser reverseres, opplyser Øystein Bruun Ericson, prosjektkoordinator i Naloksonprosjektet.

Det ble startet sommeren 2014, som en del av regjeringens overdosestrategi.

Les også: Krever ny plan mot overdosedødsfall 

– 90 prosent har overlevd

– Siden er det delt ut rundt 10.000 nesesprayer. Vi har fått rapportert at 2.334 av dem er blitt brukt til kameratredning. Av dem har 90 prosent overlevd, forteller Ericson.

Det tilsvarer cirka 2.100 overdoser med godt utfall, noe som tilsvarer mer enn én hver eneste dag i den aktuelle perioden.

– I om lag 7 prosent av tilfellene hvor Nalokson er brukt, har vi mangelfulle data, og vi vet derfor ikke sikkert hva som skjedde med dem som hadde tatt overdose, fortsetter Ericson.

– I 1 til 2 prosent av tilfellene overlevde ikke den som hadde tatt overdose. Det kan skyldes at Nalokson ble gitt for sent, at det var snakk om andre medikamenter enn opioider, eller at Nalokson ikke fungerte fordi vedkommende hadde tatt veldig mye opioider.

I dag utleveres Nalokson i 35 kommuner, etter gradvis utvidelse av ordningen. Nesesprayen kan også fås på resept. Kirkens Bymisjon er blant dem som deler ut Nalokson.

– Det er mange rusavhengige som sier at de har fått vekket kameraten sin på denne måten. Vi har også vekket opp folk, fortalte Kirsten Frigstad, leder av Kirkens Bymisjons tilbud 24sju, til Dagsavisen på verdens overdosedag 31. august.

Hun tok da til orde for å la alle få tilgang til Nalokson.

– Det er folk som dør i det offentlige rom. Da kan det å utstyre folk flest med nesespray utgjøre en forskjell, argumenterte Frigstad.

Lege Sverre Eika advarte likevel mot dette i en påfølgende artikkel i Dagsavisen 6. september.

Les også: Nina trodde hun hadde mistet jobben. Hun skaffet rusmidler og dro hjem. Og skrev avskjedsbrev

– Er blitt motbevist

– Sverre Eikas argumenter er at Nalokson er et medikament med sine begrensninger og at lekfolk og «hvem som helst» derfor ikke bør kunne gi Nalokson. Lignende argumenter møtte vi mange av i oppstarten av Naloksonprosjektet i 2014, forteller Ericson.

Saken fortsetter under bildet. 

effektivt: Øystein Bruun Ericson, prosjektkoordinator i Naloksonprosjektet, forteller at utdeling av Nalokson har vist seg å være effektivt. FOTO: VELFERDSETATEN/OSLO KOMMUNE

Øystein Bruun Ericson er prosjektkoordinator i Naloksonprosjektet. Foto: Velferdsetaten/Oslo kommune 

– På den tiden var argumentasjonen at rusavhengige ikke ville være i stand til å ta gode valg i akutte overdosesituasjonen. I dag er disse argumentene blitt motbevist. I etterpåklokskapens navn vil jeg påstå at de var tuftet på fordommer, fortsetter han.

Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk, sier han er «ganske rystet» over utspillet til Sverre Eika, og betegner Kirsten Frigstads forslag som viktig.

– Det er svært uheldig av Sverre Eika å gå ut og advare mot et så vellykket tiltak. Det bør spres videre slik at Nalokson blir allment tilgjengelig i hele Norge. I enhver kommune er det en potensiell risiko for at noen kan dø av en overdose, påpeker Knutsen.

Han kan fortelle om et nytt bruksmønser i brukermiljøet, som følge av at Nalokoson er blitt tilgjengelig for mange av dem.

– En del setter ikke heroin alene lenger, men sammen med noen som har Nalokson, slik at de har noen som kan redde dem hvis det går galt, opplyser Knutsen.

Les også: – Det hjelper ikke å være rusfri hvis man er død 

Færre dødsfall

De nyeste offisielle tallene viser at 247 personer døde av overdose i 2017. Dette var 13 prosent færre enn i 2016. «Nedgangen fant sted i kommunene i pilotkommunenettverket i Nasjonal overdosestrategi 2014-2017. Dette er samtidig de kommunene der overdosestrategiens naloksonprosjekt har utplassert nesespray. I resten av landet var det en svak økning av overdosedødsfall i 2017», konstaterer Helsedirektoratet.

Knutsen er overbevist om at større spredning av Nalokson vil føre til en videre nedgang i antallet overdosedødsfall.

Både politiet, vektere og pårørende til brukere er blant dem som allerede i dag har Nalokson tilgjengelig, forteller Ericson. En «opplæringssesjon på 5-10 minutter» skal gjøre dem «rustet til å gjennomføre nødhjelp direkte på det stedet», skriver Seraf (Senter for rus- og avhengighetsforskning) på sine nettsider.