Hanne Harlem utnevnt til sivilombudsmann

Stortinget har utnevnt tidligere justisminister Hanne Harlem til ny sivilombudsmann. Hun er første kvinne i stillingen.

Harlem kommer fra stillingen som kommuneadvokat i Oslo og overtar stillingen etter Aage Thor Falkanger som skal tilbake til jobben som dommer i Høyesterett etter perioden som sivilombudsmann.

– Det stilles høye krav til vervet som sivilombudsmann. Vedkommende må oppfylle vilkårene for å være høyesterettsdommer, det stilles høye krav til lederegenskaper og evne til tydelig kommunikasjon. Hanne Harlem er en erfaren jurist og advokat, og oppfyller kriteriene til å fylle denne rollen på en god måte, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Harlem har tidligere vært advokat hos regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, assisterende direktør i Norsk Hydro, byråd for barn og utdanning i Oslo og justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering.

Sivilombudsmannen skal ivareta den enkeltes rettigheter i møte med offentlig forvaltning. Kontoret har omtrent 70 ansatte. Omtrent 50 av disse er jurister.

– Det er viktig at Sivilombudsmannen særlig prioriterer klager på områder der det ikke også er andre som ivaretar den enkeltes rettigheter, sier Harlem selv etter utnevnelsen.

Innstillingen av Harlem ble kjent i forrige uke. Presseforbundet og Pressens offentlighetsutvalg uttrykte seg da kritisk til Harlem. Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes har vært kritisk. Han foreslo mandag at stillingen lyses ut på nytt, skrev Aftenposten. Moxnes viste til at Harlem argumenterte for å innskrenke innsynsretten i byrådsnotater under en høring i 2015.

Sivilombudsmannen velges av Stortinget hvert fjerde år.

(©NTB)