Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann

Oslo kommunes kommuneadvokat Hanne Harlem er innstilt av Stortingets presidentskap til vervet som ny sivilombudsmann, melder Medier24.

Søknadsfristen for å etterfølge Aage Thor Falkanger som sivilombudsmann gikk ut i slutten av september. Harlem, som var justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering, var ifølge Rett24 den eneste reelle søkeren til å overta vervet.

Stortinget skal stemme over om Harlem får vervet 22. oktober, ifølge Medier24. I innstillingen fra presidentskapet står det at hun har erklært seg villig til å overta vervet. Harlem kan ikke fratre stillingen som kommuneadvokat i Oslo før 1. februar 2020, og det skal derfor konstitueres en midlertidig sivilombudsmann for januar 2020. Ifølge presidentskapet er det mest hensiktsmessig at det blir den kontorsjefen ved ombudsmannens kontor som har lengst ansiennitet, og det er Bjørn Dæhlin.

Det har tidligere blitt rettet kritikk mot at Harlem muligens skal ta over vervet. I sin lederartikkel onsdag skrev Dagbladet at Harlem som kommuneadvokat og som justisminister, har motarbeidet ombudets arbeid.

– Jeg synes ikke det er naturlig å kommentere dette før jeg eventuelt formelt er utnevnt, dette er foreløpig bare en innstilling, sier Harlem til Rett24 torsdag.

Falkanger skal tilbake som dommer i Høyesterett, en stilling han har hatt permisjon fra siden 2014. Han er den femte sivilombudsmannen siden 1963.