– Han er ikke ute etter å ta noen eller å skape hat

Samfunnsdebattant Aksel Braanen Sterri får støtte fra ytringsfrihetseksperter etter at han ble politianmeldt for hatefulle ytringer av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede har politianmeldt debattant Aksel Braanen Sterri for det de ser på som hatefulle ytringer om psykisk utviklingshemmede.

I forbindelse med anmeldelsen trekker lederen i forbundet Jens Petter Gitlesen blant annet frem ytringer som «de som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det» og «en person med Downs syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning for samfunnet.»

Gitlesen mener dette rammes av straffelovens §185, som gjelder hatytringer.

– Jeg mener en del av hans ytringer er hatprat og i strid med straffelovens §185, sa Gitlesen til Dagsavisen fredag.

Les også: Samfunnsdebattant politianmeldt for ytringer om utviklingshemmede

Anmeldelsen møter motbør

I et debattinnlegg på Verdidebatt.no har Gitlesen listet opp flere ytringer fra Sterri som han menner rammes av paragrafen om hatytringer. Nå møter han motbør fra ytringfrihetseksperter.

Anine Kierulf, ytringsfrihetsekspert og forsker Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo analyserer Sterris utsagn slik:

– Det viktigste, utover selve ordlyden, er konteksten. Det som sies kan grovsorteres i to tilfeller: På den ene siden, hvis man hadde masse empirisk bevis som viste at folk med Downs levde ufullverdige liv, da ville vi nok ikke synes dette var kontroversielt. På den andre siden er vi hvis Braanen Sterri gjennomgående var opptatt av å lage kvalm og å spre mest mulig hat. Dette er to tydelige ytterpunkter. Jeg tenker konteksten for disse utsagnene ligger nærmere det første enn siste, men det han sier kan lett oppfattes krenkende av personer med Downs syndrom, av dem som kjenner folk med Downs eller har en annen tankegang om menneskerverd, sier Kierulf til Dagsavisen.

Sterris utsagn bør ifølge Kierulf ligge innenfor ytringsfriheten:

– Han er ikke ute etter å ta noen eller å skape hat, men han er ute etter å diskutere en problemstiling på en åpen og ærlig måte, sier hun.

Tror på henleggelse

– Jeg kan selv reagere på måten han formulerer sin hypotese,og konklusjonene han trekker virker forhanstede fra min posisjon, men jeg kan ikke se at det skulle forbys av den grunn, sier Anine Kierulf.

Sterris utsagn om Downs har kommet i forbindelse med diskusjonen om hvorvidt kvinner bør ta abort dersom Downs syndrom påvises tidlig i svangerskapet.

– Jeg tror anmeldelsen vil bli henlagt, og hvis ikke vil det overraske meg stort om Aksel Braanen Sterri ikke frifinnes for den anmeldelsen, sier Kierulf.

Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt har også spesielisert seg på ytringsfrihet. Han tror heller ikke at anmeldelsen vil føre frem.

– Spontant så tenker jeg at dette er et forsøk på en slags filosofisk analyse satt litt på spissen, som jeg ikke tror har vært meningen å ramme med denne lovbestemmelsen. Formålet med disse ytringene virker ikke å være å spre hat, men å forsøke å diskutere og kanskje å sette ting litt på spissen, sier han til Dagsavisen.