Han blir ny partisekretær i Miljøpartiet De Grønne

Torkil Vederhus (30) ble søndag enstemmig valgt til ny partisekretær i Miljøpartiet De Grønne på partiets landsmøte.

Han ble valgt for to år og overtar etter Lars Gaupset, som har hatt vervet siden 2014.

I sin valgtale ba Vederhus de grønne partiaktivistene om å bruke hjernen, ørene og hjertet for å bidra til at partiet når sine ambisjoner om å vokse og bli et styringsparti.

– Det er et ansvar vi har hver og én, men som kanskje særlig en partisekretær har. Jeg skal ta med meg både hodet og hjernen, ørene og hjertet for at De Grønne skal bli tre ganger så stort så fort som overhodet mulig, sa Vederhus.

Les også: Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg: – Jeg elsker bomringen!

Byrådet

Den nye partisekretæren fra Oslo har sittet i partiets sentralstyre og fått erfaring med å sitte i posisjon fra byrådet i Oslo.

Søndag valgte landsmøte også partiets sentralstyre. Det består nå av Daria Maria Johnsen (Stavanger, Rogaland, gjenvalg), Toine C. Sannes (Nordland, gjenvalg), Thor Haakon Bakke (Bergen, Hordaland, ny), Lan Marie Nguyen Berg (Oslo, gjenvalg, ny posisjon), Ulf Lund Halvorsen (Vestfold, ny), Karina G. Reigstad (Oslo, gjenvalg). (NTB)

Les kommentar: Bommer igjen

MDG vedtok dessutebn søndag å gå inn for at det skal etableres en oljeutsluttkommisjon etter modell fra den tyske kullkommisjonen, skeriver NTB.

Ikke overraskende var det Grønn Ungdom som fikk gjennomslag for sitt forslag om en kommisjon som skal planlegge og legge til rette for en avvikling av oljenæringen. MDG vil fase ut oljenæringen gradvis over 15 år.

– Det haster å gradvis erstatte utrygge oljejobber med fremtidsrettede grønne jobber. Derfor tar vi initiativ til en oljeutfasingskommisjon som skal forene myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri om en sluttdato og utfasingsplan for oljen, sier De Grønnes nasjonale talsperson, Arild Hermstad.

Plan etter oljen

Forslaget ble vedtatt som en del av MDGs plan for Norge etter oljen. Sentrale elementer er en innovasjons- og gründerpakke og en grønn omstillingspakke for norsk økonomi som skal skape 15.000 nye jobber hvert år de neste ti årene. 10 milliarder skal brukes årlig til omstilling og innovasjon.

Støtte til såkornfond, utvidelse av skattefunn-ordningen, mer grønn forskning, kommersialisering og uttesting og skattefordeler til grønn virksomhet er blant tiltakene.

Den tyske «kommisjonen for vekst, strukturendring og sysselsetting», bedre kjent som kullkommisjonen, går inn for en skrittvis nedstengning av kullkraftproduksjonen i Tyskland. Prosessen begynner nå i 2019, og det siste kullkraftverket skal gå av nett i senest i 2038. 

Skolemat

MDG skal jobbe for gratis skolemat og leksefri skole fra første til fjerde trinn, vedtok partiets landsmøte søndag.

Samtidig vil MDG gjøre overgangen fra barnehage til skole mykere for å unngå at læringsløp med for mye testing og vurdering skaper skoletapere.

Også flere tiltak for å ivareta de minste skolebarnas behov for lek og bevegelse i langt større grad enn i dag, fikk tilslutning.

– Skole er mer enn bare å lære bokstaver og tall, og det må frigjøres tid til spontanitet og lek, sier Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt.

MDG vedtok i helgen et valgløfte om må gi alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene. (NTB)

Fakta om vedtak på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte

13 valgløfter foran høstens lokalvalg: Klimabudsjetter, bedre kollektivtilbud, nye jobber utenfor oljenæringen, mer solenergi, nei til nedbygging av matjord, nullvisjon for tap av arter og slutt på unødvendig bruk av engangsplast.

* Blant løftene er også statsfinansiert måltid for skole- og barnehagebarn, forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger og reduserte forskjeller.

* Avvikle den fossilbaserte cruisetrafikken i Norge innen 2025 og krav om landstrøm i alle norske havner for alle anløp innen 2024.

* Fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep, og infrastruktur og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier.

* Etablere en oljeutsluttkommisjon om avvikling av oljenæringen, etter modell fra den tyske kullkommisjonen.

* Gratis skolemat og leksefri skole fra 1. til 4. trinn.

* Fjerne momsen på frukt og grønt og redusere momsen på mat på serveringssteder fra 25 til 15 prosent.

* Klimabelønningsordning, kjent som klimaavgift til fordeling (KAF), for bensin og diesel og flyreiser.

* Krav om at dagens kyllingindustri må «reformeres drastisk» eller legges ned.

* MDG skal, som øvrige partier, ha to nestledere fra 2020. Da får partiet også én leder, i motsetning til dagens to nasjonale talspersoner.

* Torkil Vederhus (30) fra Oslo ble valgt til partisekretær for to år.

(Kilde: NTB)