Krever svar: De fire LO-forbundene i privat sektor. Fra venstre: Forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen, forbundsleder i Handel og Kontor Trine Lise Sundnes og forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund Jan-Egil Pedersen.

Halvannet år etter man unngikk storstreik er ikke pensjonsfloken løst: Krever pensjonssvar fra Siv

De store forbundene i privat sektor mener å ha funnet løsningen på pensjonsfloken. Nå anklages regjeringen for å gjemme seg unna spørsmålet om pensjon.

– Vi er villige til å bruke tariffoppgjørene til å ta opp tjenestepensjon. Da er det uhørt at når vi har kommet langt i å sette i gang lovarbeidet så blir det helt taust fra regjeringen. Vi er skuffet og indignert, sier lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I 2016 lå det an til å bli en storstreik i Norge. Frontfagene klarte nemlig ikke å løse floken for tjenestepensjon i privat sektor. Løsningen ble å sende pensjonsspørsmålet videre til regjeringen for utredning og la det ligge foreløpig.

Pensjonsfloken

Siden da har regjeringen levert en rekke forslag for hvordan pensjonsspørsmålet kan løses. De to store forbundene i privat sektor, Fellesforbundet og Handel og kontor, har siden da fått Fafo til å regne på de ulike forslagene, og utarbeide en smørbrødliste for hvordan pensjonshullene i privat tjenestepensjon kan tettes.

I juni sendte forbundene et brev til Finansdepartementet der de ba om et møte for å følge opp pensjonsspørsmålet. Siden da har det vært taust fra regjeringen.

– Vi har gjort jobben for regjeringen. Vi er åpne for å diskutere framdriftsplan og rekkefølge, men det har vært helt taust. I tillegg skulle regjeringen komme på vårt arrangement i Arendalsuka med en statssekretær fra Arbeidsdepartementet, men meldte forfall. De har åpenbart vurdert det dithen at de ikke ønsker å snakke om tjenestepensjon i valgkampen, sier forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.

– Til behandling

– Vi har gjort det vi skulle gjøre. Regjeringen stilte opp og utredet det vi ba dem om. Så har de på mange måter kastet kortene. Vi har tatt det videre til Fafo, og laget en smørbrødliste for hvordan vi kan innrette loven for å få dette på plass, hva det koster og hvordan det kan finansieres. Nå venter vi på en tilbakemelding på et brev der i har bedt om et møte og tankene til de borgerlige på tjenestepensjonsområde. Det har vært helt taust, sukker Eggum.

Statssekretær i finansdepartementet Tore Vamraak (H) skriver følgende i en e-post til ANB:

- Finansdepartementet har saken til behandling og planlegger å sende et forslag til regelverksendringer på høring. Vi vil underveis i prosessen ha dialog med partene gjennom møter. Dette vil vi komme tilbake til.

(ANB)