Høyre og leder Erna Solberg (til høyre) vil ikke blande seg i prosessene i Venstre og KrF. Det vil ikke Frp og leder Siv Jensen heller. FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX

H og Frp vil ikke ta roret

Verken Høyre eller Frp ønsker å gripe inn i prosessene som foregår på borgerlig side. Men Frp mener Høyre må endre taktikk fra forrige valg.

Den politiske avstanden mellom Venstre og Frp er for stor til at de to partiene kan sitte i samme regjering, fastslo Venstre-leder Trine Skei Grande på partiets landsstyremøte i helgen.

- Det er en regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som er vårt regjeringsalternativ, sa Grande i sin tale lørdag.

- Hvis du legger Venstres partiprogram ved siden av Frps og sammenligner klima-, innvandrings- og økonomisk politikk, vil du se at det er betydelig avstand. Derfor ser jeg det som lite sannsynlig at Venstre kan gå inn i noe dag til dag-samarbeid med Frp, sier hun til NTB.

Men hun utelukker ikke at Venstre kan samarbeide med Frp og bidra til det parlamentariske grunnlaget til en regjering der Frp deltar.

Det er til sjuende og sist landsmøtet til våren som skal konkludere i samarbeidsspørsmålet, men Grande fant det nødvendig å ha en «mellomoppsummering» nå.

 

Høyre på vent

Også i KrF foregår en lignende debatt. KrF har så langt holdt døra åpen på vidt gap for både venstre- og høyresiden i norsk politikk.

Men verken Høyre eller Frp ønsker å ta lederansvar for samarbeidsdiskusjonen nå. Høyre kommer ikke til å ta noe valg mellom sentrum og Frp før etter valget - hvis KrF skulle lande på et tilsvarende standpunkt som Venstre, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

Selv framholder hun det som positivt at Venstre ikke vil stille seg i veien for en regjering der Frp deltar.

På spørsmål om det er på tide at Høyre tar lederansvar i samarbeidsprosessen på borgerlig side svarer Høyre-nestleder Jan Tore Sanner at han «har dyp respekt for prosessene både i Venstre og KrF og intet behov for å ta en rolle i dette nå». Men han mener KrF har langt mer å hente hos Høyre enn hos Ap.

- Mitt inntrykk er at Ap er mer opptatt av stemmene til KrF enn politikken til KrF, sier han til Dagsavisen.

Han mener samarbeidet på borgerlig side fungerer godt.

- På stadig flere saksområder og i enkeltsaker finner de fire partiene sammen uten store forhandlinger, men rett og slett fordi vi blir enige, sier han.

 

Unngå kalde føtter

Finanspolitisk talsperson Ketil Solvik-Olsen i Frp sier til Dagsavisen at han synes det er bra at KrF og Venstre har noen runder med seg selv før de forplikter seg, heller enn at de får kalde føtter etter at de har begynt. At Venstre nå har forlatt Sponheim-linjen, som utelukket å gjøre noe som helst med Frp, er positivt, sier Solvik-Olsen til NTB.

Han mener brorparten av KrFs velgere er på borgerlig side. Å ta partiet med på en politisk vandring uten velgerne på slep vil koste dem dyrt, mener Solvik-Olsen.

Fordi både Frp og Høyre har sagt tydelig at de ønsker å være med i en borgerlig regjering, trenger de ikke å opptre som noen katalysator, mener han. Men han ber Høyre revurdere taktikken fra 2009.

- Da Venstre og KrF i 2009 ville samarbeide med Høyre, men ikke Høyre og Frp, ønsket jeg at Høyre ville satt ned foten og sagt nei. De burde sagt at her må alle fire gå videre eller så får noen selv definere seg ut, sier han til Dagsavisen.

 

Rødgrønt eller kaos?

Tidligere Høyre-leder Kåre Willoch mener Høyre har vist en «beundringsverdig tilbakeholdenhet i denne saken, og synes ikke det er behov for noen kursendring». Han mener det ikke var Ap som vant det siste valget, men de borgerlige som tapte. Det hang sammen med at Frp skapte kaos, mener han.

- Nå er det ikke noe nytt at jeg ikke er kjent med at det finnes fire borgerlige partier, jeg mener det er tre. Men jeg er samtidig enig i at parlamentarismen reiser behov for samarbeid på tvers av mange skillelinjer, og så gjelder det å finne ut hvor gjerdene er lavest. Det bør i alle fall være klart ved neste valg at det ikke er enten rødgrønt eller kaos, sier han.

hannah.gitmark@dagsavisen.no