Fordi hun er 70 år, har ikke psykiater Gunvor Haartveit rett på sykepenger. Arbeidsgiveren hennes er heller ikke villig til å gi henne lønn for de dagene hun må være borte fra jobb.

Gunvor (70) er i full jobb, men nektes sykepenger

Da psykiater Gunvor Haartveit var borte fra jobb noen dager på grunn av en forkjølelse, fikk hun beskjed om at hun verken hadde rett på egenmelding eller sykepenger. – Det henger ikke på greip, sier Haartveit.

 

Det var i fjor vinter at psykiater Gunvor Haartveit ble syk og måtte holde seg hjemme fra jobben på Akershus universitetssykehus i noen dager.

Overraskelsen var stor da hun tok kontakt med arbeidsgiveren sin og fikk beskjed om at hun ikke hadde rett på egenmelding og heller ikke sykepenger. Grunnen hun fikk oppgitt, var at hun hadde fylt 70 år og dermed ikke hadde krav på de samme rettighetene som sine yngre kollegaer.

Det opplever Haartveit som urettferdig.

– Regjeringen har gått ut og sagt at de ønsker at folk skal stå lenger i jobb, og så viser det seg at man mister alle rettigheter så snart man har fylt 70 år. Det henger ikke på greip, sier Haartveit.

Les også: Valgte å jobbe for staten til hun ble 73 år. Ender opp med null i pensjon

Rådet til å ta ut pensjon

Høyre vedtok på sitt landsmøte forrige helg å legge til rette for å få flere eldre i jobb ved å fjerne aldergrensen på 72 år i arbeidsmiljloven. Det skjer etter at regjeringen i 2015 hevet aldersgrensen fra 70 til 72 år.

Likevel kuttes retten til sykepenger fortsatt når man passerer 67 år (se fakta).

Da Haartveit etter sykdomsperioden rådførte seg med Pensjonskassen for Helseforetakene i Hovedstadsregionene (PHK), skal hun ha fått beskjed om at hun i stedet kunne begynne å forsyne seg av pensjonen sin. Alternativet var å klare seg uten lønn de dagene hun var borte fra jobb. Haartveit har foreløpig ikke begynt å bruke av pensjonskontoen.

– Jeg vil spare alderspensjonen min til jeg ikke får lov til å jobbe i det offentlige lenger, men nå blir jeg tvunget til å ta ut pensjon hvis ikke jeg vil bli trukket i lønn, sier Haartveit og fortsetter:

– Jeg lider ingen nød, men det prinsipielle i saken opprører meg.

Les også: Svein får 50.000 kroner mindre i pensjon hvert år fordi han valgte å jobbe til han ble 70. 

Avhengig av sjefen

Ifølge fagsjef Ragnhild Bø Raugland i Norges Juristforbund er arbeidstakere over 70 år avhengige av at arbeidsgiveren selv velger å kompensere dem for sykefravær.

– Arbeidsgiver følger normalt det som står i folketrygdloven, så hvis du ikke har rettigheter i den, har du heller ikke de samme rettighetene på arbeidsplassen. Da må det i så fall innføres en egen ordning, for eksempel særskilte seniorpolitiske tiltak.

Bø Raugland peker på at folketrygdloven samsvarer dårlig med arbeidsmiljøloven, som altså ble endret i 2015.

– Utfordringen er at det gjøres en endring i én lov uten at det følges opp med tilpasninger i andre lover.

Les også: Ville heller betale millionsum enn å beholde Jorunn (67)

– Handler om holdninger

Også Stortingets eldste representant, Høyres Astrid Nøklebye Heiberg (81), mener arbeidsmiljøloven i større grad må formes etter arbeidslivet slik det ser ut i dag.

– Vi har et lovverk som skjermer eldre fra å være i jobb. Folk opplever at de ikke er velkomne på arbeidsmarkedet etter at de har fylt 70 år. Det har vi ikke råd til, sier Heiberg.

Astrid Nøklebye Heiberg er stortingsrepresentant for Høyre og selv utdannet psykiater. Foto: NTB Scanpix

På spørsmål om regjeringen selv burde tatt grep for å endre på dagens regelverk for sykepenger til eldre, svarer Heiberg at dette er et langsiktig arbeid som har pågått i årevis.

– Burde regjeringen sørget for at også eldre arbeidstakere har rett på sykepenger da de hevet alderstaket i 2015?

– Det var en av tingene de drøftet, men det var så langt de kom den gangen.

Les også: NHO-sjefen: – Det blir litt for mye «ikke slit deg ut, vennen» når damer snakker sammen (DA+)

Ingen egen lokal avtale

HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus bekrefter at sykehuset ikke har avtaler om at det skal betales lønn under sykdom for arbeidstakere over 70 år. Pettersen viser til at Ahus etter folketrygdloven ikke vil få refusjon fra Nav ved sykdom for ansatte i denne aldersgruppen.

Per mars hadde Ahus 15 ansatte over 70 år, opplyser HR-direktøren.

– Ahus følger sentralt inngåtte overenskomster i Spekter-området hva angår rettigheter til lønn under sykdom. Ahus har ikke valgt å lage en egen lokal avtale for ansatte som er eldre enn 70 år, skriver Pettersen i en e-post til Dagsavisen.