MDGs Per Espen Stoknes.

Grønn skattejakt på Facebook- og Google-millioner

MDG vil ha en egen norsk skatt som tvinger teknologigiganter som Facebook og Google til å legge igjen mer av overskuddet sitt i Norge.

 

Av Bjørn S. Kristiansen og Jens Marius Sæther

I dag er det høring i finanskomiteen på Stortinget om et forslag fra MDG-talsperson Une Aina Bastholm om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale selskapsmodeller, som Facebook og Google.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har anslått at det globalt unndras skatt for om lag 5.300 milliarder kroner hvert år. Et tilsvarende anslag fra EU antyder at tapt skatteinngang for EU-landene beløper seg til mellom 500 og 600 milliarder kroner årlig.

«Særlig gjelder dette tapte skatteinntekter fra teknologiselskaper og selskaper med digitale inntektsmodeller», heter det i forslag fra MDG.

– De store selskapene benytter noen skattegrep som de kan ut og inn, og de har høyt betalte skatteeksperter som lurer skattemyndighetene, sier Per Espens Stoknes, som vikarierer for Bastholm som er i permisjon.

Skatt i gråsonen

Skatteplanlegging er ikke ulovlig. Men Stoknes mener det er problematisk når skatteplanleggingen blir stadig mer aggressiv, og at det kan føre selskaper inn i gråsonen til skatteunndragelse.

– I forslaget vil dere be regjeringen om å utrede en slik skatt, og i tillegg vise hvordan den kan harmonere med et nytt skatteregime i EU som ennå ikke er på plass. Er det ikke bedre å vente?

– Høyre, Frp og andre som ikke vil gjøre noe særlig med dette, sier de vil vente. Men fremgang kommer av at noen går framover, sier Stoknes.

– Det som vil drive fram internasjonale ordninger, er at noen land går foran.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mektig alliert i EU

Stoknes avslører at han har skaffet seg en mektig støttespiller. Etter et møte i fjor med den danske EU-kommissæren for konkurranse, Margrethe Vestager, møttes de to igjen da Stoknes nylig var i Brussel. Tema for samtalen var blant annet det pågående arbeidet i EU med nettopp et skatteregime som kan stagge globale selskapers higen etter å betale minst mulig skatt.

– Hadde hun en formening om hva Norge kan og bør gjøre?

– Det er hun forsiktig med å mene noe om. Men det var en spennende samtale, og hun er minst like opptatt av dette som De Grønne, sier Stoknes.

Ap trykker «like»

Stoknes sier han «opplever stor vilje til å gripe fatt i temaet og få fortgang i arbeidet», på spørsmål om signaler fra de øvrige partiene i Stortinget.

Og det kommer positive toner fra det største opposisjonspartiet:

– Vi er alle ute etter å finne mulige løsninger på denne utfordringen. Det vil forundre meg veldig om det ikke blir bred oppslutning om dette i Stortinget, sier Ap-representant i finanskomiteen, Svein Roald Hansen.

– For at man skal få et slagkraftig system må man finne løsninger internasjonalt, men det er strålende om vi også kan gjøre noe på egen hånd.

 

MDGs forslag

* Stortinget ber regjeringen utrede ulike muligheter for å skattlegge verdiskapingen i Norge fra multinasjonale selskaper med digital inntjeningsplattform samt vise hvordan en slik skatt kan innføres på en måte som senere kan harmoneres med et ventet tilsvarende skatteregime i EU.

* Stortinget ber regjeringen bruke internasjonalt samarbeid aktivt til å støtte opp om et felles europeisk system for skattlegging av multinasjonale selskaper, inkludert en midlertidig modell for selskaper med digital inntjeningsplattform.

Kilde: Stortinget