Krever oppfølging: Overvekt er et økende problem blant gravide og krever spesiell oppfølging, men allikevel svekkes landets eneste spesialtilbud for denne gruppen. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Gravide blir tjukkere

Overvekt og fedme er et økende problem blant gravide og krever spesiell oppfølging. Likevel svekkes Norges eneste offentlige spesialtilbud for denne gruppen.

Antallet overvektige kvinner i fertil alder er blitt to-tre ganger høyere i løpet av de siste 30 årene.

- Dette har medført at overvekt er blitt den største risikofaktoren for svangerskapskomplikasjoner. Hver fjerde gravide er i dag overvektig, sier Tore Henriksen, professor og seksjonsoverlege ved fødeseksjonen ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Han mener overvekt og fedme er et mer omfattende problem enn både alkohol og røyking blant gravide.

- Jeg er mildt sagt forundret over at dette ikke nevnes i helsedebatten. Det er som om vi ikke ser skogen for bare trær, sier Henriksen.

 

Nevnes ikke

Helsedirektoratet understreker at overvektsproblemene i Norge prioriterers høyt og har en kunnskapsoppsummering om behandling av overvekt i befolkningen. Rapporten omhandler ikke gravide. Direktoratet påpeker at dagens tilbud ikke er tilfredsstillende og at det må styrkes generelt.

I retningslinjene for svangerskaps- og fødselsomsorg slås det fast at gravide med overvekt bør få individuell veiledning i kosthold og fysisk aktivitet ut over den generelle veiledningen som alle gravide får. Hva denne ekstra veiledningen skal innebære, gis det ikke opplysning om.

- Jordmødre og fastleger kan syns dette er vanskelig å ta opp med den gravide. Det er også mange som kvier seg for å gi klare råd. Men det holder ikke å si at disse kvinnene bare må løfte litt på seg, påpeker Henriksen.

 

Svekket tilbud

Adipol er et tilbud til overvektige gravide ved Fødeavdelingen ved Oslo universitets­sykehus, Rikshospitalet.

De som blir henvist dit har til nå blitt fulgt opp av ernæringsfysiolog, jordmor og lege, med svært gode resultater. Ernæringsfysiologen har bistått med kartlegging av spisevaner og kostholdsveiledning i en 20 prosents stilling, men fysiologen har nå sluttet og er ikke blitt erstattet.

- Tilbudet var begrenset og er dessverre blitt enda mindre nå, sier Henriksen.

Han stiller seg hoderystende til norske helsepolitikeres ikke-holdning til fedme som samfunnsproblem.

- Egentlig burde spesialoppfølging av overvektige gravide vært standard ved alle sykehus med fødeavdeling. I stedet bygges tilbudet ned det eneste stedet det eksisterer. At vi nå får en reduksjon av Adipol er et tydelig uttrykk for at dette området ikke prioriteres verken i praktisk helsepolitikk eller av helseforetakene.

Mange av dem som henvises til Adipol har slitt med overvekt hele livet. Tett oppfølging, inkludert kostholdsplanlegging mens de er gravide, viser seg å bli vendepunktet for mange.

 

Motivert

- Ingen er mer motivert for en livsstilsendring enn en vordende mor som ønsker det beste for barnet sitt, påpeker Henriksen.

Det er anerkjent på internasjonalt nivå at fedme, og særlig fedme hos unge kvinner, er et helseområde der vestlige land har feilet totalt. Barnelege Unni Stamnes Køpp har i samarbeid med Folkehelseinstituttet forsket på hvordan høyere fødselsvekt kan påvirke barns helse på lengre sikt.

- Hver KMI-enhet (kroppsmasseindeks-enhet) og hver kilo man legger på seg under graviditeten har betydning for fødselsvekten. Det ideelle ville derfor vært om kvinner var normalvektige når de ble gravide. Å nå ut til unge kvinner med informasjon om dette vil forebygge problemer med deres og neste generasjons helse, sier Køpp.

Hun støtter Henriksen i at Norge mangler et landsdekkende tilbud slik at overvektige kvinner får nødvendig veiledning og oppfølging, før og under graviditet.