Lokale partikolleger av helseminister Bent Høie (H) ønsker ikke å gi fastlegene reservasjonsrett. Det setter samarbeidsavtalen med KrF på spill. FOTO: MIMSY MØLLER

Grasrota sier nei til regjeringen

ABORT: Det KrF feiret som seier, er det ingenting igjen av, sier professor Bernt Aardal. Men helse­minister Bent Høie avviser at han har laget et 
smutthull for regjeringen i en betent strid.

Statsminister Erna Solberg (H) står i full spagat og får hardt skyts både fra opposisjonen og fra KrF. Nå vender også hennes egne tillitsvalgte tommelen ned for å gi leger rett til å nekte kvinner henvisning til å utføre abort.

Det skjer etter at helseminister Bent Høie (H) har sendt ut lovforslaget på høring, hvor det legges opp til at kommunene selv kan bestemme om fastleger skal kunne reservere seg.

 

Les også kommentar på Nyemeninger.no

 

18 ordførere sier nei

Lørdag skrev Dagsavisen at Ap, SV, Venstre og Rødt vil bruke sin makt i kommunestyrene til å stemme ned forslaget fra regjeringen. Samtidig brer det seg et blått opprør på grasrota: Mange lokale Høyre-topper setter nå foten ned for partikollega Bent Høies forslag. 30. april er fristen i høringsrunden, men allerede nå sier hele 18 av partiets ordførere klart nei til å gi legene sine muligheten til å reservere seg. Dersom resten av partiets tillitsvalgte også går samme vei, får det konsekvenser for lovendringens gjennomslag: 53 prosent av landets befolkning bor nemlig i en Høyre-styrt kommune.

Høyre-ordførerne i tre av Norges største byer: Oslo, Bergen og Tromsø har sagt klart nei. Det har også Bodø og Asker.

Til Dagsavisen sier nå også Porsanger, Søgne, Vestvågøy, Lindesnes, Bindal, Stryn, Bærum, Fjell, Randaberg, Moss, Ballangen, Halden og Vestby at de vil si nei til sine fastleger om regjeringens forslag blir vedtatt.

- Leger som får kommunale tilskudd må gjøre en fullverdig jobb og følge det abortloven sier, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H) til Dagsavisen.

 

Les også: Bøyer seg ikke KrF-krav

 

Tre stemmer avgjør

Bare tre stemmer gir Høyre, Frp og KrF det avgjørende flertallet for forslaget i Stortinget. Dagsavisen vet at flere representanter, både i Frp og Høyre, ikke ønsker reservasjonsrett. Høyres Heidi Nordby Lunde er blant dem som har vært tydelige på det. Men på tross av tradisjon med å stille representantene fritt i verdispørsmål, svinger regjeringen nå partipiskene for å sikre at samarbeidsavtalen står fast.

Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, avviser imidlertid partipiskbruk og viser til at avtalen er enstemmig vedtatt av partienes stortingsgruppe. På tross av at legene selv viser til egen samvittighet som grunnen til at de ikke vil henvise jenter til abort, avviser Nesvik at saken er av moralsk og etisk art for stortingsrepresentantene.

- Hadde det dreid seg om abort eller aktiv dødshjelp kunne det vært samvittighetsgrunner for å stille stortingsrepresentantene fritt. Men dette har ingen ting med det å gjøre - dette handler om at leger skal kunne reservere seg uten at det går ut over kvinnen som søker hjelp, sier han.

Men selv om regjeringspartiene klarer å samle rekkene på Stortinget, er det ikke sikkert KrF slår seg til ro med det. Slik forslaget er i dag er det et stort nederlag for partiet, mener professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

- Det de feiret som seier er det ingenting igjen av. Hvis Høyre overkjører KrF i denne saken spørs det om de kan regne med dem ved neste korsvei, sier han.

 

Les også:

Høyre-tvil om reserverende leger

I tvil om legenekt

 

Varsler nye forhandlinger

Regjeringen skal ha orientert KrF om innholdet i lovforslaget før det ble sendt ut på høring, men partiene greide ikke å bli enige. KrF gir nå klar beskjed utad om at de ikke er fornøyde, og krever nye forhandlinger.

- Ja, vi må sette oss ned med regjeringspartiene etter at høringsrunden er over, slik at vi kan få et forslag til Stortinget som alle tre kan være fornøyd med, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen til Dagsavisen.

Han vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser et eventuelt brudd på avtalen vil få.

- Jeg har full tillit til at Høyre og Frp vil bidra for at dette punktet skal kunne oppfylles, sier han.

Helseminister Bent Høie merker seg at flere av hans partikolleger sier nei til reservasjonsrett, og framholder deres fulle rett til det som arbeidsgiver for fastlegene. Høie avviser at forslaget er en exit-mulighet i en vanskelig sak.

- Nei, forslaget er godt innenfor det vi ble enige om i samarbeidsavtalen, sier han.

- Avviser du KrFs krav om nye forhandlinger?

- Vi kommer til å få mange innspill og synspunkter som vi får gå videre på når høringsfristen er ute. Men jeg har vært opptatt av å finne et forslag som fungerer slik at en ivaretar pasientene, sier helseministeren.

samfunn@dagsavisen.no

 

Dette er saken

I samarbeidsavtalen ble Høyre, Frp og KrF i et eget punkt enige om at «Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.» Venstre avstår fra avtalen på dette punktet.

Helseminister Bent Høie (H) har sendt ut et forslag til lovendring på høring, hvor det blir opp til kommunene om de vil la legene reservere seg mot å henvise til abort.

Lokalpolitikere fra Ap, SV, Venstre, Rødt vil blokkere for reservasjon. Det vil også mange Høyre-ordførere som Dagsavisen har snakket med.

KrF er ikke fornøyd med lovendringen, som møter lokal motstand og varsler nye forhandlinger etter høringsrunden er over. Samarbeidsavtalen er under press.

Kilde: Dagsavisen