Striden om søndagsåpne butikker kan bli et tema på Venstres landsmøte som åpner i Tromsø i dag. Regjeringen er avhengig av Venstres støtte for å få gjennom forslaget. FOTO: JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX

Grasrota: – Ikke for sent å snu

Fra Tromsø i nord til Lyngdal i sør vokser motstanden i Venstre mot søndagsåpne butikker.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Om grasrota får det som den vil, kan en ny konfliktsak mellom sentrum og regjeringen seile opp til debatt på Venstres landsmøte; nemlig søndagsåpne butikker.

En ringerunde Dagsavisen har tatt viser at minst 13 av Venstres lokallag og flere fylkesledere er imot forslaget om søndagsåpne butikker som regjeringen har ute på høring. Flere er også lunkne til den delen av forslaget Venstre sentralt har gått inn for, nemlig at kommunene selv skal få bestemme om de vil ha søndagsåpent.

Uten Venstres ja, vil ikke regjeringen få flertall.

– Ikke for folk flest

Det er Snåsa Venstre i Nord-Trøndelag som foreslår at Venstre skal være imot søndagsåpne butikker, også om kommune selv får bestemme.

– Folk flest ønsker ikke søndagsåpne butikker. Det gjelder også i Nord-Trøndelag, sier fylkesleder Arne Garnvik fra Venstre-leder Trine Skei Grandes eget hjemfylke.

I nord er Tromsø og Harstad lokallag som er mot søndagsåpne butikker. Maria Sefafia Fjellstad, ordførerkandidat for Venstre i Harstad, har forberedt et innlegg med et klart budskap til partiet:

– Det er ikke for sent å snu. Dette er prinsipprytteri fremfor god politikk.

Fjellstad har lite til overs for Venstres eget forslag. Hun peker på at dersom kommunene selv skal bestemme kan det føre til handelslekkasje mellom ja- og nei-kommuner, og slå negativt ut for mindre butikker og gründervirksomheter.

– Hybridmodellen er heller ikke god. Vi må få gjort om Venstres politikk, og det har vi mulighet til nå.

– Ny runde

Grasrota kan få drahjelp fra Venstre-topper som Rebekka Borsch.

– Hvis Venstres forslag blir vedtatt, vil Røyken kommune stemme imot, sier Borsch, som er fylkesleder i Buskerud og sentralstyremedlem.

Hun satt i Venstres programkomité i 2013 da man vedtok forslaget om at kommunene selv skal bestemme over åpningstid på søndager.

– Det er mange ringvirkninger av forslaget jeg ikke hadde på radaren da jeg stemte for i 2013. Når tilbakemeldingene har unisont vært negative, må vi i alle fall tørre å debattere saken en runde til, sier Borsch.

Skeptiske vestlandet

Fylkeslederen er langt fra alene. Lederne i Sogn og Fjordane, Agder og Hordaland er blant dem som er imot. I det viktige Venstre-fylket Rogaland sier hele sju Venstre-lag nei til søndagsåpne butikker i deres kommuner.

I Hordaland er det Fjell Venstre og ordførerkandidat Olav Kobbeltveit som fronter saken.

– Jeg håper Venstre og regjeringen vil lytte til LO, NHO, Unio og flertallet i folket. Da vil forslaget om søndagsåpne butikker legges dødt.

Venstres landsmøte åpner i dag.

 

 

– Umulig å spå

Nestleder i Venstre, Terje Breivik, mener det er umulig å forutse hva landsmøtet vil lande ned på i søndagsstriden.

– Det ligger inn et forslag fra Snåsa mot søndagsåpne butikker. Hvilken skjebne det får, er umulig å spå nå. Det blir spennende, sier Breivik, og legger til:

– Jeg vil understreke at Venstre ikke har et prinsipielt standpunkt for søndagsåpent, men for at kommunene selv skal få bestemme.

 

 

KrF: – Håper Venstre lytter

KrF vil slåss mot søndagsåpne butikker til siste slutt og ber en bønn om at Venstre er med.

KrF-leder Knut Arild Hareide har sagt at han vil ta i bruk «alle politiske midler» for å få skrotet forslaget om søndagsåpne butikker. Han har satt sin lit til at Venstres landsmøte skal snu og også si nei. Nå som signalene fra Venstre-­grasrota går i den retningen, sier nestleder Dagrun Eriksen at KrF ikke vil blande seg inn i beslutningene på Venstres landsmøte.

– Men jeg vil ytre en bønn om at Venstre tar innover seg det som kommer av innspill, og lytter til høringsrunden før de tar et standpunkt og går med på et av regjeringens alternativer, sier hun og legger til:

– KrF kommer ikke til å gi seg før klubba går i Stortinget.