Go-Ahead - Vy: 2-1

Go-Ahead har så langt vært litt mer punktlig enn Vy på to av de tre strekningene de overtok ansvaret for 15. desember i fjor.

På Sørlandsbanen har Go-Ahead oppnådd en punktlighet på 80,7 prosent mot Vys 78,8.

På Arendalsbanen har  Go-Ahead en punktlighet på 94,2 prosent, mot Vys 92,5 prosent.

På Jærbanen er likevel Vy best med en punktlighet på 94,0 prosent mot Go-Aheads 93,1.

Dette går fram av beregninger gjort av Bane Nor for Dagsavisen, basert på Go-Aheads trafikk på de aktuelle strekningene fra 15. desember til 22. januar, samt Vys samlede punktlighet på de samme strekningene i desember og januar 2017, 2018 og 2019.

Les også: Vy hjelper Go-Ahead med å fylle togene

Peker på andre forhold

Fordi punktligheten til Go-Ahead er beregnet etter bare fem uker med trafikk, mener Bane Nor at det så langt ikke er mulig å vurdere Go-Ahead opp mot Vy.  Bane Nor mener også at det ikke er togene eller togselskapene som først og fremst påvirker punktligheten. I stedet pekes det på vær og klima og tekniske feil på infrastrukturen.

Punktligheten til Vy på de aktuelle strekningene, har da også variert mye i desember og januar i de tre årene som er grunnlaget for Bane Nors beregninger. På Sørlandsbanen har den vært helt nede på 73,1 prosent på det verste.

Les også: Togforbindelse fra Malmö til Köln kan bety muligheter for Norge

– Tidvis krevende

Vy er enig med Bane Nor i at det så langt er vanskelig å vurdere Vy opp mot Go-Ahead, og ønsker derfor ikke å kommentere punktlighetstallene.  Det gjør derimot Go-Ahead.

– Det er selvfølgelig hyggelig at vi leverer bedre punktlighet enn Vy i din sammenligning, men vi er mer opptatt av våre reisende enn slike sammenligninger, sier administrerende direktør Cathrine Elgin.

– Det har tidvis vært krevende å brøyte vei som første private jernbaneaktør. Den første uken leverte vi en punktlighet på 91,9 prosent om vi slår sammen våre strekninger Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. De påfølgende ukene har tallene ikke vært like gode, erkjenner hun.

Bane Nors beregninger viser at Go-Ahead fram til 22. januar hadde en samlet punktlighet på 91,7 prosent, mot 92,2 prosent for Vy i de aktuelle månedene i årene før.  Forklaringen på at Vy totalt sett er hakket foran Go-Ahead, er at Vy har vært best på Jærbanen, hvor det går klart flest tog.

Bane Nors målsetting for i år er at 90 prosent av alle persontog skal være i rute.

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

– Utenfor vår kontroll

– Både vi i Go-Ahead og Bane Nor jobber sammen for å sikre at togene kommer og går når de skal, fortsetter Elgin.

Hun har tro på at det vil gi resultater på sikt.

– Etter hvert som vi får enda mer erfaring, tror jeg vi skal få enda bedre tall, selv om vi, som andre jernbaneaktører, må erkjenne at det kan oppstå situasjoner utenfor vår kontroll som påvirker punktlighet og regularitet, sier Elgin.

En slik situasjon rammet Go-Ahead allerede i romjula. Da ble kjøreledningen over en strekning på 4-500 meter på Sørlandsbanen ødelagt, og det måtte settes inn buss for tog. Det nye året startet også med problemer for Go-Ahead. Da ble togselskapet rammet av feil på sporet ved Skøyen stasjon.