Gjør ingenting

Regjeringen tar ikke noe ansvar for manglende innsyn i postjournaler og får kritikk for det. – Dette er ikke godt nok, sier Presseforbundet.

I forrige uke skrev Dagsavisen om tjenesten eInnsyn som omfatter postjournalene til 115 offentlige virksomheter. Her kan i teorien hvem som helst få innsyn i brev og dokumenter og saker som er til behandling. I praksis blir du i mange tilfeller henvist til gammelt nytt fordi postjournalene til en rekke av virksomhetene ikke er blitt oppdatert på svært lang tid.

Les også: Eh... Innsyn? På ingen måte. Journalen til flere statlige etater er ikke oppdatert på mange måneder

– Demokratisk problem

Oppdateringen av Jernbanedirektoratets postjournal opphørte i oktober i fjor. Norsk Romsenter har ikke oppdatert sin postjournal på halvannet år. Også andre virksomheter har ikke oppdatert sine postjournaler på mange måneder. Alle virksomhetene Dagsavisen har vært i kontakt med, skylder på tekniske problemer.

Norsk Presseforbund mener den manglende oppdateringen er et demokratisk problem fordi den forhindrer folk fra å få kjennskap til og innblikk i aktuelle saker.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, tar ikke noe ansvar for dette, og viser til at «det er virksomhetenes ansvar å publisere på eInnsyn».

Les også: 234 dager uten togdokumenter

Regjeringen svarer på tilsvarende måte i en epost Dagsavisen har fått, etter å ha stilt Kommunal- og moderniseringsdepartementet følgende spørsmål:

Vil statsråden eller departementet foreta seg noe som kan føre til at postjournalene hurtig blir oppdatert?

Hva mener statsråden om at postjournaler til en rekke statlige virksomheter ikke har vært tilgjengelige for folk flest på lang tid?

Er statsråden enig med Norsk Presseforbund i at dette er et demokratisk problem?

I en epost til Dagsavisen, responderer Paul Chaffey (H), som er statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), slik på disse spørsmålene:

«Levering av postjournaler til eInnyn er virksomhetenes ansvar. Hver enkelt virksomhet har selv ansvaret for å følge kravene til arkivering, journalføring og behandling av innsynskrav i egen virksomhet. Jernbanedirektoratet har opplyst at årsaken til manglende levering av journalposter til eInnsyn er av teknisk karakter. Difi er i dialog med Jernbanedirektoratet for å løse dette.»

– Er ikke bra nok

Kristine Foss, rådgiver og jurist i Norsk Presseforbund, og ekspert på offentlighet, er ikke fornøyd med svaret.

– Vi mener dette ikke er bra nok. Når flere statlige organer har lange forsinkelser, viser det at oppfølgingen ikke er god nok. Det må departementet ta på alvor, sier hun.

Dagsavisen har fått en rekke reaksjoner fra ulike hold på artiklene om eInnsyn. En av våre lesere viser til et tidligere forslag om å opprette et eget tilsyn for offentlighet, noe tilsvarende Datatilsynet. Datatilsynet kan i dag gi store bøter ved brudd på personopplysningsloven. En lignende sanksjonsmyndighet er det også blitt foreslått for et eventuelt offentlighetstilsyn.

– Et offentlighetstilsyn er en spennende ide, kommenterer Foss.

– Vi har tidligere tatt til orde for en egen klageinstans som kan behandle klager over avslag på innsyn sentralt. Kanskje kunne man sett det i sammenheng med et eget tilsyn. Det er definitivt behov for bedre oppfølging både av innsynsretten, og av journalføringen av offentlige dokumenter.