STOR VOLDSRISIKO: Politiet i Oslo er bekymret for overskjenkingen i Oslo, og mener de bruker for store ressurser på å hindre vold. FOTO: JOACIM JØRGENSEN

- Gjør for lite for å hindre fyll

Næringsetaten i Oslo kommune har mottatt nesten dobbelt så mange rapporter om overskjenking som i fjor. Men få mister bevillingen.

Oslo kommune gjør for lite for å stoppe overskjenkingen, mener politiet.

Næringsetaten i Oslo har mottatt 84 rapporter om overskjenking hittil i år, mot 46 på samme tid i fjor. Dette til tross for at det ikke har vært flere kontroller.

- Politikerne må lage et regelverk som gjør at det svir økonomisk når skjenkeloven brytes. Politiet bør ha mulighet til å stenge utesteder på stedet når vi ser resultat av overskjenking, sier visepolitimester og leder for Oslo-politiets ordensavdeling, Roger Andresen.

 

Få mister bevillingen

Bare åtte av de 84 tilfellene av overskjenking har så langt ført til inndragning av skjenkebevilling. Mange saker er fortsatt under behandling, og vil trolig gi flere inndragninger. Likevel mister få bevillingen.

- Vi ser at det har vært en økning i antall rapporter sammenlignet med samme periode i fjor. Næringsetaten målstyrer skjenkekontrollene. Vi ser på skjenkestedets historikk, tidligere overtredelser og utfører kontroller når det er størst sjanse for overtredelser av alkoholloven, sier direktør i Næringsetaten, Gunnhild Haugen.

 

Tvilsom bransje

Visepolitimesteren mener tallene bekrefter inntrykket Oslo-politiet har av hovedstadens uteliv.

- Utfordringen er at det er veldig mange useriøse i utelivsbransjen. Alarmklokke når utestedene tjener mest den siste timen av serveringstida, altså mellom kl. 02.00 og 03.00, sier han.

Tallene på overskjenking kommer dagen etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe avviste å stamme inn de nasjonale skjenketidene med én time, som politiet har ønsket.

- Det er underlig for oss, men vi merker oss det med interesse at politikerne kaller den siste timen symbolpolitikk. Man velger altså å se bort fra forskningen og våre erfaringer, og gjør knefall for utelivet. De setter næringsinteresser foran trygghet, sier Andresen.

 

Lettere å servere

Regjeringen ba om en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) hvor bartenderes møte med berusede personer ble kartlagt. Testpersonene som spilte beruset fikk kjøpt alkohol i 93 prosent av tilfellene. Rapporten peker på tre mulige årsaker:

* * Bartendere kan mangle kunnskap om alkoholloven og om hvordan de skal håndtere en beruset gjest.

* * Arbeidsforholdene er ikke alltid tilrettelagt for å sikre bartendere gode vurderingsmuligheter.

* * I en stresset situasjon er det kanskje er lettere å servere gjesten øl enn å ta konfrontasjonen.

Politiet vil ha mulighet til mer effektivt å kunne sikre at lovverket blir fulgt, og vil stenge puber som bryter loven på stedet.

- Nå bruker vi en uforholdsmessig del av styrken på å forhindre at folk lemlester hverandre, sier Roger Andresen.

 

- Få mister bevilling

I fjor var det kun 10 av 46 innrapporterte utesteder som førte til inndragning av bevilling. Hittil i år har bare 8 av 84 mistet.

Rusfeltets samarbeidsorgan Actis er ikke fornøyd. Assisterende generalsekretær Sten Magne Berglund mener overskjenking er et problem som ikke blir tatt på alvor i Oslo.

- De har konsekvent latt være å gjøre noe med overskjenking i flere år. At kontrollørene gidder å fylle ut rapporter er et stort mysterium for meg, for det skal faktisk tre rapporteringer til før et utested i Oslo mister skjenkebevillingen. I Trondheim og Bergen holder det med én gang, sier han.

brg@dagsavisen.no