Gir innsyn i hemmelig rapport

Til uka får kontrollkomiteen på Stortinget en avgradert versjon av de hemmeligholdte kapitlene i Riksrevisjonens kritiske rapport om regjeringens arbeid med objektsikring.

 

– Rapporten er nå ferdig til trykking etter et samarbeid mellom oss og de to berørte departementene. Vi sender nå til Stortinget det kontrollkomiteen har bedt regjeringen om – å få avgradert deler av rapporten, sier ekspedisjonssjef Tor Digranes i Riksrevisjonen til Dagsavisen.

Riksrevisjonens siste rapport om regjeringens arbeid med såkalt objektsikring var delt inn i tre åpne kapitler og fem kapitler som var unntatt offentlighet.

Den åpne delen av rapporten inneholdt et helhetsbilde av Riksrevisjonens funn, mens den lukkede delen omhandlet det samme – bare langt mer detaljert.

– Vi kan alltids diskutere om man utviste for strengt skjønn da vi opprinnelig valgte å holde kapitlene 4–9 hemmelig. Men i en forståelse mellom Riksrevisjonen og de berørte departementene mente vi da at det var riktig. Stortinget fikk god informasjon gjennom den delen av rapporten som var åpen, i tillegg til at Stortinget også mottok de graderte kapitlene, sier Digranes.

Han påpeker at sikkerhetsloven stiller svært strenge krav til hvordan gradert informasjon kan omtales, som forklaring på hvordan hemmelighold ble vurdert i den opprinnelige rapporten.

LES OGSÅ: Regjeringen feilinformerte – må ha visst at sannheten var en annen

– Bekrefter kritikken

Lederen av kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), har ennå ikke mottatt rapporten. Han er derfor usikker på omfanget av tidligere hemmeligholdte opplysninger som nå offentliggjøres.

Men Andersen, som har hatt tilgang til den hemmelige delen av rapporten, tror ikke at opplysningene det nå gis innsyn i vil være informasjon som endrer oppfatningen av saken.

– Nei, det tror jeg ikke. Noe av det som fremdeles vil være unntatt offentlighet, er det mest interessante. Det gir ytterligere detaljer til grunnlaget for den sterke kritikken som Riksrevisjonen fremmer mot regjeringen, sier han.

Bakgrunnen for at kontrollkomiteen har bedt regjeringen om å vurdere hemmeligstemplede opplysninger på nytt, er at det  i den åpne høringen ble gjengitt informasjon fra den lukkede delen av rapporten.

Det ble da kjent for offentligheten av bare to av tolv skjermingsverdige objekter i politiet er sikret i tråd med lovverket.

 

Kan ende med mistillit

Samtidig får Dagsavisen opplyst at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tar sikte på å avslutte saken 27. november.

Med dette faller den endelige dommen over en sterkt kritisert del av regjeringens arbeid med å sikre samfunnet mot terror. Gjennom to rapporter har Riksrevisjonen rettet skarp kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre objekter – altså bygg, installasjoner og anlegg – i politiet og i Forsvaret.

Riksrevisjonen karakteriserer situasjonen som «svært alvorlig», som i ytterste konsekvens innebærer at det er fare for liv og helse.

I rapporten understrekes alvoret på denne måten: «Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten.»

Dommen kan også gjøre ende på Solberg-regjeringen.

Både SV og Rødt har snakket høyt om mistillit. Arbeiderpartiet har ikke avvist at mistillit kan være aktuelt, mens Senterpartiet enn så lenge sitter på gjerdet.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt – KrF får en spesiell rolle i saken. Samtidig som KrF nå er på vei inn i Solberg-regjeringen, har partiets mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, gått svært hardt ut mot regjeringen i saken.

Overfor Dagsavisen har Grøvan bedyret at partiet fortsatt ser like alvorlig på saken. Samtidig er spørsmålet hvor sannsynlig det er at KrF vil gå inn for å felle en regjering partiet er på vei inn i.

LES OGSÅ: Her kan sikkerheten svikte: Vann- og strømforsyning, olje- og gassinstallasjoner og datasentraler kan være for dårlig sikret mot terror

Varsler delt komité

Komitéleder Dag Terje Andersen håper at saken, etter at komiteen avgir sin innstilling i slutten av måneden, kan bli behandlet i plenum og avsluttes før Stortinget tar juleferie.

Andersen varsler allerede nå «en veldig sterk kritikk av regjeringen».

– Det kom kritikk fra mange hold etter den åpne høringen, og kritikken sto ved lag også etter den lukkede høringen. Det er et generelt inntrykk at den framstillingen av saken som regjeringen gjorde for halvannet år siden, var en sminket versjon av situasjonen den gangen. Og det er klart: Dét, sammen med at tidsfrister er utsatt uten at det er forelagt Stortinget og at kostnadsbeløp ikke er gjort kjent for Stortinget, gir grunnlag for kritikk. Jeg er overbevist om at det kommer til å bli en veldig sterk kritikk av regjeringen, sier han.

Høyres Svein Harberg, som også er nestleder i komiteen, sier at det er en enstemmig komité som stilte seg bak forespørselen om å avgradere deler av den lukkede rapporten.

Han forventer imidlertid ikke at en samlet komité står bak innstillingen i slutten av måneden.

– Jeg tror dette er en sak der vi er enige om mye, mye dreier seg jo om faktabeskrivelser. Men så tror jeg også at det blir forskjellige vurderinger. Vi har jo sett etter høringene at saken angripes fra ulike vinkler, så jeg tror vi kan forvente det samme i komiteens innstilling og i de ulike partienes merknader.

**Dagsavisen presiserer: I papirutgaven av denne artikkelen står det at Stortinget får den nedgraderte versjonen av Riksrevisjonens rapporten denne uka. Den blir imidlertid ikke sendt til Stortinget før neste uke.**

LES OGSÅ: Solberg-regjeringen risikerer mistillitsforslag fra Stortinget på saken om terrorsikring. KrFs veivalg kan imidlertid påvirke hvor sterk kritikken blir