Finansminister Siv Jensen (Frp) understreket i debatten i Stortinget i går at tilnærmingen til EUs tilsynsstruktur var blitt jobbet med i seks år, og at forhandlingene ble innledet av daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Garanterer for suverenitet

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener Senterpartiet driver med skremselspropaganda om Norges tilknytning til EUs finanstilsyn.

 

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

136 representanter stemte for og 29 mot regjeringens forslag om hvordan Norge bør knytte seg til EUs finanstilsyn i går. Regjeringen fikk dermed det nødvendige 3/4 flertall for den omstridte lovendringen.

Noe finansminister Siv Jensen (Frp) er godt fornøyd med.

– Dette handler om å ha gode tilsyn gjennom hele Europa med en bank- og finanssektor som trenger godt tilsyn. Men alt det vesentlige av tilsyn med norske finansinstitusjoner, skal gjøres her hjemme av det norske Finanstilsynet akkurat som tidligere, sier Jensen til Dagsavisen.

– Hva faller utenfor?

– De to tingene som blir overført handler om kredittvurderingsbyråer og noen registre for verdipapirtransaksjoner. Det er per i dag bedrifter vi ikke har i Norge, sier Jensen.

Les også: Økonomer med advarsel til Siv

– Ingen snikinnføring

Det er uenighet om dette er alt lovendringen handler om. 16 samfunnsøkonomer gikk i går ut i Dagsavisen med et opprop mot overføring av tilsyn og kontroll med norsk finanssektor til EU. De frykter Norge ikke får frie tøye dersom det oppstår en krise, og at Norge kan bli trukket inn i det EU kaller «burden sharing».

Jensen mener debatten rundt EUs finanstilsyn er preget av feilaktigheter.

– Det er helt greit at man er uenig i saken, men jeg har konstatert at ganske mye av debatten som har pågått, spesielt fra Sp side har pågått på gale premisser. Man prøver seg på litt feilaktig skremselspropaganda i stedet for å forholde seg til fakta, sier Jensen.

– Kan du garantere at Norge ikke mister suverenitet over banksektoren eller krisehåndtering?

– Nei, snarere tvert imot. Jeg har sett at det har kommet påstander om at dette er en snikinnføring i EU. Det er det ikke. Jeg har sett det har kommet påstander om at EU nå overtar ansvaret hvis vi får en ny finanskrise. Det er feil. Det er det vi, og bare vi som skal håndtere dette, sier Jensen.

Hun avviser også at våre finansielle ressurser kan bli trukket inn i «burden sharing».

– Jeg har sett det har kommet påstander om at vi vil måtte bruke oljefondet til å håndtere kriser ned i Europa. Det er også feil, mener Jensen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avviser hastebehandling

Mens det i Norge ble votert over den omstridte saken siste uka før Stortinget tar sommerferie, har Island valgt å utsette saken til høsten.

Om ti dager sier britene ja eller nei til å fortsatt britisk EU- medlemskap. Økonomene som gikk ut i Dagsavisen mandag mener det vil ha stor betydning for EUs finansmarkeder. Rune Skarstein uttalte at han mener det er grunnen til at saken hastebehandles. Det avviser Jensen.

– Nei, og den behandles heller ikke kjapt. Dette har vært en sak det har pågått forhandlinger om i nesten seks år, under denne regjeringen og den forrige regjeringen. Det har vært rapportert til Stortinget gjennom finansmarkedsmeldinger, budsjetter og Stortingets europautvalg er blitt orientert. Så snart saken var ferdig så la vi den fram for Stortinget innenfor de frister fastsatt av Stortinget selv, sier Jensen.

Hun understreket i debatten i Stortinget i går at tilnærmingen til EUs tilsynsstruktur er jobbet med siden 2009, og at forhandlingene ble innledet av daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap). Hun overtok hans forhandlingsmandat.

– Så dette er en problemstilling SV og Sp har vært vel kjent med, og som de tydeligvis var enig i da de satt i regjering, sier finansministeren.

Les også: - Vi utfordrer Grunnloven

Kontroll på verktøykassa

I debatten i Stortinget i går var Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum klar på at han fryktet konsekvensene av overføringen av makt til EU av flere grunner.

– I 2008 slo vi fast at andre land hadde mye å lære av vår håndtering av finanskrisen. Vi har hatt gode verktøy og vi har hatt kontroll på verktøykassa, sa Vedum og advarte mot at EU skal kunne overkjøre norsk krisehåndtering.

Han er heller ikke enig i at tilsynet med den norske banksektoren i all vesentlighet blir som før.

– Jensen og representanter fra Høyre og Frp forsøker å gi inntrykk av at Norge kan innføre strengere reguleringer for norsk finansnæring, uavhengig av Stortinget i dag har vedtatt å gi fra seg betydelig makt over denne sektoren til EU. Samtidig har Siv Jensens egen statssekretær avkreftet dette, og sagt at Norge har måttet gi fra seg den gode reguleringen av vår finansnæring, sier stortingsrepresentant Vedum.

Les også: Stortinget vil ikke utsette betent EU-sak