Frode Sulland (i midten) leder Advokatforeningens forsvarergruppe. Han mener årets salærøkning på fem kroner var «provoserende». FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

– Går på rettssikkerheten løs

Advokatforeningen mener ordningen med fri rettshjelp er svekket over mange år på grunn av lav salærsats.

– Dette er første gang norske advokater aksjonerer mot noe som helst. Det gjør vi fordi dette er et alvorlig budskap om bekymring for rettssikkerheten i alle saker som går inn under de offentlige rettshjelpsordningene. Vi konstaterer at ordningen er svekket over mange år, sier Frode Sulland, advokat i Hestenes og Dramer & Co og leder for Advokatforeningens forsvarergruppe.

Hele neste uke skal advokater la være å stille opp i fengslingsmøter i Oslo og Bergen tingrett i tillegg til flere mindre byer, for å protestere mot det de mener er en stadig svekkelse av den offentlige salærsatsen siden 1999. Samtidig skal de tilby gratis advokathjelp utenfor rettslokalene hele uka.

970 kroner i timen

Satsen ligger i dag på 970 kroner per time. Dette er næringsinntekt, som innebærer at pengene skal dekke kostnader til lønn til ansatte, leie av kontorer, kontorrekvisita, reisekostnader og lignende.

Et 50 minutter langt møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) mandag førte ingen vei.

– Det var et skuffende møte. Vi har startet en dialog, men statssekretæren hadde ikke noe å tilby med tanke på kravene vi har kommet med. Det betyr at det ikke er noe grunnlag for å avblåse aksjonen. Vi må nå sette vår lit til den videre budsjettprosessen hvor også andre partier kan spille en viktig rolle.

Ifølge Advokatforeningen har salærsatsens relative verdi sunket med omtrent 20 prosent siden 1999. Foreningen mener den burde ligget på 1.220 kroner hvis den skulle fulgt lønnsutviklingen.

– Dette handler ikke bare om satsen, men om hele systemet. Det er blitt stadig flere rettigheter under rettshjelpsordningen for sivile saker, men disse blir bare papirbestemmelser hvis det ikke er en reell mulighet til å ivareta disse. Dessuten har inntektsgrensen stått fast, slik at stadig færre omfattes av ordningen med fri rettshjelp.

Advokatforeningen truet med aksjon også for 15 år siden. Da kom daværende justisminister Odd Einar Dørum (V) på banen med mer penger. Siden har det sakket akterut igjen.

– Vi har tatt opp dette med Justisdepartementet hvert år uten å få gehør, men det toppet seg ved at man fikk slengt etter seg en økning på fem kroner per time i årets statsbudsjett. Det var svært provoserende, sier Sulland.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

– Jobber dugnad

Rikke Arnesen i Advokatfirmaet Furuholmen jobber utelukkende med barnevernssaker. Arnesen sier «dugnadsarbeid» er helt nødvendig for å gjøre en skikkelig jobb for klientene.

– Dette er slitsomme saker som er dårlig honorert, så mange ønsker ikke å ha et for stort omfang av disse sakene. Samtidig er den kompetansen man får ved å jobbe så spisset nødvendig for å gjøre en god jobb.

Forrige uke vant Arnesen fram i en sak der en forelder ble beskyldt for omsorgssvikt og risikerte å bli fratatt barnet. For å få tak i nødvendig dokumentasjon og innkalle nok vitner, måtte hun jobbe betydelig mer enn hun fikk betalt for.

– Mener du klientene i slike saker er avhengige av å få en advokat som er villig til å gjøre dugnadsarbeid for å få en skikkelig behandling?

– Ja, det vil jeg si.

Nemnda bare et hinder

Før en slik sak havner i retten blir den forsøkt løst i fylkesnemnda. Ifølge Arnesen er behandlingen i nemndene preget av at det er et tilmålt antall timer som kan benyttes, og lave salærsatser. Blant mange klienter og advokater oppleves denne behandlingen derfor bare som et hinder på veien til tingretten for å få en «skikkelig behandling» av saken.

– I tingretten er det medgått tid som andre instans. Min opplevelse er like fullt at mange saker kan og bør stanse etter nemnda, forutsatt at saken blir skikkelig behandlet der uten hinder av salærbegrensninger. Prosessøkonomisk og ikke minst for barna og foreldrene som går gjennom en slik prosess, ville det vært bedre, sier Arnesen, som mener dette er et problem for folks oppfatning av domstolene.

– Når dette er rettsoppfatningen som brer seg blant klientene våre, så har rettssamfunnet i Norge et problem, sier hun.

 

Venter til neste budsjett

Statssekretæren utelukker ikke mer penger.

Statssekretær Vidar Brein-Karl­­sen (Frp) sier justering av salærsatsen er et tema for neste budsjett og at Justisdepartementet derfor kommer tilbake til saken i oktober.

– Men det er mulig at det kommer en økning da?

– Det er en mulighet, men det må vi holde internt inntil videre. Vi fikk med oss at de var misfornøyde med nivået på oppjusteringen i fjor, og det har vi tatt på alvor, sier han. Samtidig mener han advokatene bør klare seg på dagens satser.

– Jeg har ingen grunn til å tro at satsen slik den er nå ikke gir tilfredsstillende rettshjelp til de som trenger det. Jeg tror det er mange kompetente advokater som ønsker å ta disse oppdragene, sier Brein-Karlsen, som opplyser at det ikke er planlagt flere møter mellom partene.