Legene Axel Valen-Sendstad (bak fra venstre), Kari Kogstad, Mona Kjeldsberg, Bettina Fossberg (foran) og Einar Sæves ved Gjerdrum legesenter, gleder seg til å motivere pasienter til økt fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet som ny gratismedisin

Trening danker ut tabletter. Derfor skal fastlegene kurses i hvordan de skal gi fysisk aktivitet som medisin, har Helsedirektoratet bestemt. I Gjerdrum er legene allerede godt i gang.

Fysisk aktivitet er ikke bare et viktig helseforebyggende tiltak. Det er også effektiv behandling av alvorlige livsstilssykdommer som hjerte og karsykdom, diabetes, angst og depresjon, overvekt og fedme. Samtidig har helsemyndighetene innsett at mild oppfordring om sunnere kosthold og mer mosjon, ikke alene er nok til å snu den negative helsetrenden i befolkningen.

Nå skal et nytt prøveprosjekt i kommunene Gjerdrum og Nittedal gi svar på om tilbud om gratis trening og tett oppfølging fra fastlegen, kan få helsepila til å peke oppover.

 

Les også: Mer penger til friluftslivet

 

Tett på pasientene

- Vi gleder oss til å ta fatt. Dette er fysisk aktivitet satt i system. Opplegget gir oss ei verktøykasse for å skreddersy behandling for hver enkelt pasient, sier lege Mona Kjeldsberg ved Gjerdrum legesenter.

I slutten av april hadde kommunens sju fastleger og åtte fysioterapeuter gjennomført kurset som allerede er godkjent som kurs for spesialister i allmennmedisin. Målet er å få kommunens 6.000 innbyggere opp av stolen.

- Gjennom et samarbeid med fysioterapeutene i kommunen, skal pasientene henvises til gratis trening gjennom fastlegen. Fysioterapeutene ved Gjerdrum fysioterapi og trening har allerede dratt i gang et lavterskeltilbud med egne «startgrupper». Foreløpig må pasientene betale en egenandel, men når ordningen med frisklivssentral er etablert, skal det være gratis, forteller Kjeldsberg.

Selve konseptet «Exercise is medisin» er hentet fra USA. Den norske varianten bygger på tre prinsipper:

* Tett på: Fastleger er tett på alle pasientgrupper, og blir oppdatert om ny forskning og kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes som medisin.

* Motivasjon og struktur: Legene lærer hvordan de kan motivere pasientene til å komme i gang med fysisk aktivitet, og rydde plass til det i hverdagen. Deretter setter legen og pasienten opp et mål for aktiviteten, med en konkret plan for når og hvordan treningen skal skje. Gulroten er helsegevinst og økt livskvalitet.

* Kontroll og oppfølging: Pasienten og legen avtaler regelmessig oppfølging. Poenget er å evaluere «hjemmeleksa» til pasienten. Dernest å legge plan for videre trening og opptrapping på vei mot målet om 30 minutters daglig fysisk aktivitet, eller to og en halv time i uka.

 

«Frisklivsresept»

- Det viktigste med dette opplegget, er at legene kan henvise pasientene til gratis trening på frisklivssentralene som er under etablering i alle landets kommuner, sier Terje Halvorsen, leder for Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF).

Halvorsen leder arbeidsgruppa som nå jobber for å øke bruken av fysisk aktivitet som medisin i primærhelsetjenesten. Målet er at kurset skal innarbeides hos alle fastleger i hele landet.

Avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet, har ansvar for folkehelsearbeid. Hun forteller at «Trening som medisin» har høy prioritet i direktoratet.

- Ja, dette arbeidet er svært viktig for oss. Det er allerede satt av 255 millioner kroner i statsbudsjettet til å styrke forebyggende arbeid i kommunene. Noen av pengene skal gjøre det mulig å henvise pasienter til behandling i form av fysisk aktivitet og sunt kosthold - den såkalte «frisklivsrepsekten», sier Øien.

 

«Lite brukt»

Professor Sigmund Anderssen ved Norges idrettshøgskole, mener fysisk aktivitet som rehabilitering og behandling er både undervurdert og lite brukt.

- Det er solid dokumentert at fysisk aktivitet gir store helseutslag for mange pasientgrupper - til og med for kreftpasienter.

Dagens medisinutdanning har lite fokus på disse sammenhengene. Ergo er det også vanskelig for legene å gi god veiledning, sier Andersen, som også leder det nasjonale rådet for fysisk aktivitet. Han mener primærhelsetjenesten har noe å lære av idretten. Istedenfor å behandle skader - er det fokus på å forebygge dem.

- Gevinsten er bedre folkehelse og lavere behandlingskostnader.

samfunn@dagsavisen.no