13-åringen som nyttårsaften døde i Valdres var tidligere elev ved Mølladammen skole i Lommedalen. FOTO: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Fylkesmannen mener barnevernet sviktet 13-åringen

Barnevernet i Bærum og Valdres brøt loven i saken om 13-åringen som ble funnet død nyttårsaften i Valdres.

Slik konkluderer Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Den 13 år gamle jenta ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften. Saken ble først kjent i mediene 4. januar. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Tilsynsrapporten etter granskningen av barneverntjenestene i Bærum og Valdres konkluderer med at begge barneverntjenestene har brutt loven.

Rapporten slår fast at barneverntjenesten i Bærum ikke har overholdt barnevernlovens krav om å «åpne undersøkelse med bakgrunn i informasjon som gir rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven.» Saken ble heller ikke utredet godt nok, og barnets rett til medvirkning ble ikke ivaretatt.

– Manglende etterrettelighet

Ifølge rapporten foreligger det konkrete funn knyttet til manglende etterrettelighet i arbeidet. Når det gjelder den interkommunale barneverntjenesten i Valdres, konkluderer Fylkesmannen i Oppland med at barneverntjenesten ikke har overholdt barnevernlovens krav om forsvarlig vurdering og behandling av bekymringsmeldingene den mottok.

Den 13 år gamle jenta og moren bodde i Bærum fram til moren meldte flytting til Øystre Slidre kommune i Valdres i november 2015.

Både barneverntjenesten i Bærum og den interkommunale barneverntjenesten i Valdres ble gjort kjent med bekymring for jentas omsorgssituasjon.

– Svært alvorlig

Barnevernet i Bærum skal nøye gå igjennom den sterkt kritiske rapporten fra Fylkesmannen.

– Tilsynsrapporten inneholder svært kritiske konklusjoner om barnevernets arbeid. Dette er svært alvorlig, sier barnevernsjef Børge Tomter i Bærum.

Kommunens ledelse skal sammen med barnevernets medarbeidere gjennomgå rapporten nøye. Kommunen skal blant annet gjennomgå rutinene for mottak av bekymringsmeldinger og innretning på undersøkelsene av saker.

– Noe er allerede endret

– En del av de kritikkverdige punktene som fylkesmannen peker på, er allerede endret. Det gjelder rutiner for samtaler med barn og terskelen for henleggelse av bekymringsmeldinger, sier Tomter.

– Bærum kommune har vært opptatt av å snu hver stein i denne saken. Derfor ba vi også om tilsyn på barnevernet, helsetjenesten og skolenes håndtering av saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i en pressemelding.

– Vi venter på de to endelige rapportene om skole og helsetjenester, og vi vil følge opp rapportenes funn og konklusjoner tett, sier ordføreren.

Vurderer reaksjoner

Statens helsetilsyn skal vurdere eventuelle reaksjoner mot en eller flere av de helseinstansene som var i befatning med den 13 år gamle jenta i tiden før hun døde. Hun led av en spiseforstyrrelse.

– Det er et eller flere av forholdene som vi vurderer til å være av en slik art at vi sender saken over til Statens helsetilsyn, sa fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til NRK før påske.

I alt seks instanser var involvert i saken: Bærum kommune (BUP-Vest, avdeling Vinderen), Drammen sykehus (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) samt to fastleger i Bærum.

Moren til jenta ble siktet for grov omsorgssvikt etter dødsfallet, men politiet fikk ikke medhold i varetektsfengsling. Politiet mener hun ikke gjorde nok for å hjelpe datteren. Etter dødsfallet er det blitt kjent at moren flere ganger slo mobbealarm til både skole og fylkesmann. (NTB)

Les også: Familien skriver til minne om 13-åringen

 

Valdres vil lære av kritikk fra fylkesmennene

– Vi må lære av dette, sier rådmann Omar Dajani i Nord-Aurdal kommune om kritikken som er kommet mot barnevernet i Valdres.

– Hele linjen må sette seg grundig inn i rapporten og det som er grunnlaget der, og må lære av dette. Vi må finne ut hvordan vi kan unngå avvik fra loven i framtida, sier Dajani til NRK

Nord-Aurdal er vertskommune for det interkommunale barnevernet i Valdres.

Fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus konkluderer i en ny rapport med at barnevernet både i Valdres og i Bærum brøt loven i oppfølgingen av den 13 år gamle jenta som ble funnet død på ei hytte på Beitostølen nyttårsaften. Jenta døde av sult og avmagring. (NTB)

 

Advokat: – Underbygger mors opplysninger

Fylkesmennenes rapport underbygger sterkt det mor har anført i saken om 13-åringen som ble funnet død i Valdres, mener morens advokat.

– Denne rapporten underbygger i sterk grad mors egne opplysninger. Innholdet er ikke spesielt overraskende så langt jeg har lest, sier advokat Aasmund O. Sandland til NTB.

Politiet har siktet moren for grov omsorgssvikt med døden til følge.

Fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus konkluderer i rapporten med at barnevernet har brutt loven i saken om den 13 år gamle jenta som ble funnet død på ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften. Jenta døde av sult og avmagring.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tidligere også konkludert med at de involverte helseinstansene sviktet i behandlingen av jenta.

– Begge disse forholdene viser hvor lite gjennomtenkt det var å pågripe og sikte mor, sier Sandland.

Han er kritisk til politiet beslutning om å sikte jentas mor.

– Etter min oppfatning skulle man her behandlet dette som et tragisk dødsfall og heller vurdert underveis om det forelå straffbare forhold, sier han. (NTB)