Hvis ansatte slites ut, vil det gå utover pasientene, mener Arbeidstilsynet. ILLUSTRASJONSFOTO: ERIK NORRUD

- Fullt mulig å følge loven

ARBEIDSMILJØLOVEN: Der er fullt mulig å drive sykehus i Norge uten å bryte arbeidsmiljøloven, mener direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

- Hvem ønsker å bli behandlet av en helsearbeider som er svimmel og utmattet av for mye stress og for lite søvn? Det har vi funnet eksempel på når vi har vært på tilsyn, skriver Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet, i et innlegg på nyemeninger.no.

Dagsavisen skrev mandag at Oslo universitetssykehus (OUS) brøt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven mer enn 32.000 ganger i fjor.

«Jeg ønsker selvsagt ikke å bryte norsk lov, men det må jeg gjøre for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året», sa Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved OUS.

 

Les også: - Dette er uholdbart

 

Ulykkesrisiko

Svendsen mener det «ikke er bærekraftig å sette arbeidsmiljølov opp mot pasientsikkerhet». Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om OUS spesielt.

- Dette henger sammen. Det er en grunn til at vi har arbeidsmiljøloven, sier Svendsen til Dagsavisen.

Hun viser til at faren for feilbehandlinger, ifølge en STAMI-rapport, øker hos dem som jobber mer enn 60 timer i uka. Og at risikoen for feilbehandling og ulykker blir større om arbeidsdagen økes fra åtte til 12 timer.

- Hvis ansatte slites ut vil dette også gå utover pasienten, sier Svendsen.

Hun mener det ikke er nødvendig å bryte arbeidsmiljøloven.

- Det er fullt mulig å følge loven og samtidig sikre pasientene et godt tilbud. Man kan også søke om tilpasninger fra loven gjennom fagforeningene lokalt og sentralt, eller i noen tilfeller til Arbeidstilsynet, sier Svendsen.

 

Les også: - Jeg må bryte arbeidsmiljøloven

 

Handlingsrom

- Er arbeidsmiljøloven tilpasset kravene i dagens sykehusdrift?

- Den har et handlingsrom som gjør det mulig å planlegge forsvarlig og lovlig. Så ser vi at det noen ganger kan være komplisert fordi handlingsrommet forutsetter samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

Svendsen understreker samtidig at Arbeidstilsynet har forståelse for at sykehusene er i et konstant krysspress, og at brudd på bestemmelsene kan oppstå i akutte situasjoner.

- Vi skjønner selvfølgelig at folk må være på jobb for å drive livreddende arbeid, sier hun.

 

Grove brudd

Det er de grove, planlagte bruddene Arbeidstilsynet vil bli kvitt. Svendsen sier flere sykehus er flinke til å følge opp, men at andre har en vei å gå.

- Vi er ikke så opptatt av hvor mange tusen brudd det er eller om noen jobber ti minutter mer enn det de skal. Det vi er opptatt av er om sykehusene driver med planlagte, systematiske brudd på loven, som øker slitasjen på de ansatte og faren for å gjøre feil, sier Svendsen.

- Hvor går grensen for forsvarlighet?

- Det varierer fra arbeidsoppgave til arbeidsoppgave. Det er jo forskjell på om man sitter i et vaktrom eller om man henger over et operasjonsbord. Det kan være positivt å jobbe mye i en periode, men det må ikke bli så mye at det går utover ansattes helse, sier Svendsen.

- Mener du at arbeidsmiljøloven bør endres?

- Jeg synes det alltid er lurt å gå igjennom lovverket, og se om det er fornuftig. Men om den bør endres skal ikke jeg mene noe om, sier Svendsen.

sturla.hanssen@dagsavisen.no