PST-sjef Benedicte Bjørnland under et dialogmøte for et felles løft mot ekstremisme og radikalisering i Oslo rådhus nylig. PST ønsker ikke å kommentere opplysningene om at terrorister ønsket å drepe en tilfeldig norsk familie. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Fryktet drap på tilfeldig familie

TERRORTRUSSELEN: Norske myndigheter fryktet at ekstremister i sommer planla å ta seg inn i huset til en tilfeldig familie og drepe beboerne.

Det opplyser flere kilder til NRK. En kilde sier til NTB at målet var å angripe en familie folk flest kunne identifisere seg med. Terroristene skulle filme anslaget og legge det ut på internett. En annen mulighet var å gå til angrep med kniv i en stor folkemasse, slik VG tidligere har skrevet.

Flere kilder

Terrorekspert Kjetil Stormark bekrefter opplysningene om at sikkerhetsmyndighetene trodde at denne type angrep kunne skje i Norge.

– Flere uavhengige kilder fortalte meg at myndighetene la til grunn at det kunne skje et angrep mot et tilfeldig valgt privat hjem. Der ville angriperne drepe beboerne for åpent kamera og legge ut filmen på internett, sier terrorekspert Kjetil Stormark til NRK.

Stormark sier til NTB at han har kjent til disse scenarioene en stund og er «sikker» på at dette var det konkrete innholdet i trusselen.

– Siden dette ville skape så stor uro og usikkerhet i befolkningen har jeg ikke tatt lett på å gå ut med disse opplysningene. Men når vi nå har fått en bekreftelse gjennom en faktisk straffesak i Australia med et tilsvarende scenario, fortjener befolkningen og beslutningstakere i Norge å få tilgang på disse opplysningene, sier Stormark.

Storstilt aksjon

800 tungt væpnede australske politifolk gjennomførte torsdag tidenes mest omfattende antiterroroperasjon og arresterte 15 personer. Politiet mener å ha avverget en terroraksjon der planen var å halshogge en tilfeldig person på åpen gate og for åpent kamera.

– Jeg har indikasjoner på at det ikke er noen konkret kobling mellom sakene i Australia og det som skjedde i Norge. Men tankegodset, ideene og metodene man hadde tenkt å bruke, ligner veldig, sier Stormark til NTB.

Han mener dette viser et trusselbilde som er i ferd med å bli langt mer alvorlig enn det norske sikkerhetstiltak og beredskapsplanlegging er i nærheten av å ta høyde for.

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken og viser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som heller ikke ønsker å gi noen kommentar.

Beredskap

I sommer høynet politiet beredskapen landet rundt. Bevæpnet politi ble utplassert på flyplasser, togstasjoner og grenseoverganger. Beredskapen ble også økt i forbindelse med flere arrangementer, deriblant fotballturneringen Norway Cup.

31. juli ble beredskapen senket til normalt nivå. Bjørnland uttalte at sannsynligheten var redusert for at den opprinnelige informasjonen var riktig, men hun utelukket ikke at et terroranslag var avverget som et resultat av tiltakene som politiet hadde iverksatt. (NTB)