Nordea Liv, ett av Nordeas underselskaper, vurderer å flytte deler av virksomheten til Sverige. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Frykter utflagging til Sverige

Flere hundre jobber innen forsikring kan bli flagget ut til Sverige fordi Norge tolker EU-regler strengere enn nabolandet, frykter Finansforbundet.

Nordea Liv, som er et av Norges største pensjonsselskaper, vurderer å «flagge ut» deler av virksomheten til EU-landet Sverige for å unngå nye strenge EU-regler, skriver Dagens Næringsliv.

Sverige har nemlig valgt å gjøre enkelte unntak i EU-regelverket Solvens II, som stiller høyere krav til forsikringsselskapenes egenkapital. Noe tilsvarende unntak har foreløpig ikke norske myndigheter planer om.

Dermed blir det enklere og billigere å flytte virksomhet ut av Norge.

Naturlig vurdering

– Bakgrunnen for at vi gjør dette, er at svenske myndigheter bruker sin unntaksmulighet. Det er naturlig for oss å vurdere om dette er en farbar vei. Vi har godt med kapital til å oppfylle Solvens II i Norge, men når denne muligheten dukker opp, vil vi også gjøre en vurdering, sier Nordea Liv-sjef Jørund Vandvik til DN.

Også pensjonsselskapet Silver, som forvalter fripoliser, vurderer utflagging etter at de har søkt Finansdepartementet om dispensasjon uten å få noen avklaring.

Umulig å forstå

Gjør forsikringsselskapene alvor av trusselen kan flere hundre arbeidsplasser forsvinne ut av Norge, frykter Finansforbundet.

– Den norske reguleringsiveren har tatt overhånd. Vi er bekymret for konsekvensene for norske arbeidsplasser, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Han mener Norge må innføre det samme unntaket som Sverige.

– At norske virksomheter må flytte virksomheten til EU-landet Sverige for å få bedre rammevilkår enn i Norge, basert på reguleringer som kommer fra EU, er umulig for meg å forstå, sier forbundslederen.

Kommenterer ikke

Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere vurderingene som blir gjort i Nordea Liv.

I en epost til DN skriver statssekretær Tore Vamraak (H) at de har en søknad om en tidsbegrenset dispensasjon til behandling, og at «saken har høy prioritet». Samt at departementet ikke vil kommentere «enkeltselskapers eventuelle vurderinger av hensiktsmessig selskapsstruktur og organisering». (NTB)