Her er vraket av helikopteret som styrtet ved Turøy vest for Bergen i april i fjor. Nå frykter helikopterbransjen flere lignende ulykker dersom Norge innfører et nytt, felleseuropeisk regelverk for helikopterflyginger.

Frykter ny Turøy-ulykke

Regjeringen vurderer å innføre et felleseuropeisk regelverk for helikopterflyginger offshore. Det kan bety flere ulykker, advarer bransjen.

 

– Vi frykter en sterk forverring av helikoptersikkerheten, sier Roy Erling Furre, andre nestleder i YS-forbundet SAFE.

Sammen med de andre partene i samarbeidsforumet for helikoptersikkerhet, roper SAFE varsku om det nye felleseuropeiske regelverket for helikopterflyginger offshore, HOFO. Dersom dette regelverket innføres i Norge, kan utenlandske selskap uten kjennskap til norske forhold få tilgang til markedet, er bekymringen. I dag må helikopterselskapene som flyr på norsk sokkel ha norsk driftstillatelse.

– Vi vil miste kontroll over utviklingen når andre land kan legge inn anbud. Norge er dominerende på helikoptertransport i Nordsjøen. Andre selskap har ikke samme kunnskap om norske forhold og heller ikke like sterke tradisjoner for sikkerhet, sier Furre.

Flytter tilsynansvar

I verste fall kan det skje flere helikopterulykker som den ved Turøy i Hordaland i fjor, der 13 personer mistet livet, advarer Furre.

– Vi frykter definitivt et nytt Turøy. Selv når Turøy-ulykken regnes med, er sikkerheten på norsk sokkel i dag i verdensklasse, sier han.

Den største bekymringen er imidlertid at tilsynsansvaret kan flyttes ut av Norge. Tilsynsmyndigheten følger driftstillatelsen, så hvis et utenlandsk selskap får tillatelse til å fly helikopter på norsk sokkel, er det myndighetene i det landet hvor tillatelsen utstedes som har ansvar for å følge opp en eventuell ulykke.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kompetanse

– Vi risikerer å få en tilsynsmyndighet som verken har ressurser eller kompetanse til å ha oppsyn med kompliserte operasjoner under krevende forhold i Nordsjøen. Grunnen til at vi har god ulykkesstatistikk i dag, er at partene samarbeider om å ivareta sikkerheten. Dersom vi innfører HOFO-regelverket, frykter vi at det kommer inn operatører som av opportune grunner velger å organisere virksomheten i land som ikke evner å føre samme tilsyn som vi har i dag, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– En fallitterklæring

Safetec la nylig fram en konsekvensutredning av en eventuell innføring av HOFO-regelverket i Norge på bestilling fra Samferdselsdepartementet. I utredningen har Safetec sett på fire ulike modeller for den videre driften av helikopteroperasjoner på norsk sokkel. Ingen av modellene vil styrke sikkerheten, konkluderer Safetec.

– Det er ikke mye som taler for at Norge skal innføre dette regelverket. Det eneste positive ved en utflagging, er at helikoptertjenestene blir billigere og at oljeselskapene vil tjene mer penger. Det vil være en fallitterklæring hvis norske myndigheter tok det som argument for å innføre regelverket. Da har ulykker fått en pris, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Alle de tre forbundene maner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å si nei til det felleseuropeiske regelverket, som faller utenfor EØS-avtalen.

– Hvis det er åpenbart at dette regelverket svekker sikkerheten, mener vi myndighetene har plikt til å avvise det, sier Fjeldsbø.

Solvik-Olsen ønsket ikke å kommentere denne saken.