Mulla Krekar ble pågrepet av tjenestemenn fra PST og Oslo politidistrikt tirsdag. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Frykter Krekar skal utløse terror

Mandag ble han dømt til fem års fengsel for drastrusler. I går ble han pågrepet for nye trusler. I tillegg til å ha oppfordret til hevn mot nordmenn, skal han også ha truet tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik med døden.

Grunnlaget for pågripelsen var en kombinasjon av mandagens dom og ferske trusler, sier PST. 

Voldelige aksjoner

Pågripelsen kan føre til voldelige aksjoner mot staten Norge, frykter tidligere generalsekretær i Islamsk Råd, Shoaib Sultan. Han har jobbet med å kartlegge høyreekstreme miljøer på nett og han kjenner det islamske miljøet godt.

– Man kan frykte at dette av mange vil oppfattes som brudd på en fredssituasjon. Krekar har i alt han har sagt og gjort holdt på at Norge var i en fredstilstand, og brudd på dette vil kunne føre til at de som støtter ham, gjennomfører aksjoner i Norge, sier Sultan til NRK.

Han mener Krekar har flere typer støttespillere i Norge:

– Dette kan deles opp i to grupper: Det kurdiske miljøet, som ikke er stort, men som er et miljø. I tillegg har man dem som i utgangspunktet ikke støtter Krekar, men som deler hans verdenssyn og ønsker å gjennomføre aksjoner, og som bruker dette som en unnskyldning, sier Sultan.

- Enormt nettverk

Hvor stor autoritet Krekar har blant meningsfeller, er vanskelig å fastslå, sier ekspertene.

Forsker og kommentator Helge Lurås sier til Dagsavisen at han kjenner for lite til Krekar til å kunne bedømme hvilken trusselfare han utgjør.

- Jeg har imidlertid vanskelig for å se at en så offentlig person som Krekar utgjør noen utøvende trussel, men jeg tror nok at han kan påvirke andre gjennom sin propaganda, sier Lurås.

Den norske terrorforskeren som har fulgt saken tettest er Brynjar Lia. Han har forsket på militante islamistiske grupper ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og var hentet inn som ekspertvitne i rettssaken mot Krekar. Han var i går ettermiddag ikke tilgjengelig, men sa i et ferskt intervju med NRK at Krekar har et enormt nettverk.

 

«PC-jihadist» og inspirator

Ifølge Lia er det vanskelig å anslå hvor mange tilhengere Krekar har, men Lia har sagt det er snakk om «minst noen titalls meget dedikerte tilhengere, og en langt større skare av sympatisører» og at Krekar nyter stor anerkjennelse blant militante islamister i inn- og utland. Krekar har ifølge Lia en «rekkevidde som er betydelig».

Krekar har selv forklart at han fungerer som sharialærer og veileder på Internett, og Lia har kalt ham «PC-jihadist» og inspirator.

Lias kollega, FFI-forsker Truls Tønnessen, sier til Dagsavisen at det er vanskelig å vurdere hvor stor støtte Krekar har og om han spiller en rolle i de kurdiske områdene i Nord-Irak i dag, men viser til at det finnes en del støttegrupper for Krekar på nettet. De fleste som støtter ham der er basert i utlandet, sier han.

- Så er det vanskelig å si hva som foregår bak kulissene når det gjelder hans forhold til gruppen han grunnla i Irak. Av det som kommer ut på nettet, ser det ut som om forholdet ikke er så godt. Det er vanskelig å si om det reflekterer virkeligheten eller om det gjøres for å redusere press på ham i Norge, sier han.

 

Truet Bondevik

Ansar al-Islam er stemplet som en terroristorganisasjon av FNs sikkerhetsråd. Tønnessen sier gruppa har vært preget av stridigheter og maktkamp som har resultert i ulike fraksjoner. Gruppa har fortsatt aktivitet, men mistet en del territoriell kontroll etter den amerikanske invassjonen i Irak i 2003, da dens leire ble rammet hardt, forklarer han.

Krekars nye trusler skal omfatte politifolk, etterretningsfolk og vanlige nordmenn. Etter det Dagbladet erfarer, skal han også ha beskrevet det PST oppfatter som oppbygging av terrorceller. Ifølge VG Nett skal Krekar også ha truet Kjell Magne Bondevik med at han skal «bli drept i Somalia». Bondevik var statsminister i 2003, da daværende kommunalminister Erna Solberg kom med det første vedtaket om å utvise Krekar fra Norge. Bondeviks pressekontakt Nikolai Hegertun bekrefter til VG Nett at Bondevik, som nå er på utenlandsreise i Midtøsten, har blitt varslet om de nye truslene.

Krekars advokat Arvid Sjødin sier til Dagsavisen at det så vidt han kjenner til er ukjent for Krekar og hans familie at han skal ha fremmet trusler.

- Vi har mottatt en såkalt påtegning fra PST, der de har gjengitt det de mener er en gjerningsbeskrivelse. Jeg har oversatt dette tilbake til Krekar på engelsk – som ikke er hans førstespråk – og han sier han ikke kjenner seg igjen i det som står i påtegningen, sier forsvarer Brynjar Meling.

hannah.gitmark@dagsavisen.no