Det kristne syriske ekteparet Dallia Samer Asaad (33) og Samer Wardeh (42) kan når som helst bli sendt til Russland med sine tre barn etter at Norge nekter å vurdere asylgrunnlaget. Familien har brukt alt de har for å komme seg til Norge via den arktiske ruten over Storskog. FOTO: JAN-MORTEN BJØRNBAKK/NTB SCANPIX

Frykter de må tilbake til krigen

Flere asylsøkere er allerede sendt fra Finnmark til Russland. Nå står barnefamiliene for tur.

 

Av Stian Fyen og Marie Melgård

– Hva har jeg gjort galt ved å ta med mine barn til Norge for å prøve å få et trygt liv? spør den syriske trebarnsmoren Dallia Asaad over telefonen fra Ankomstsenter Finnmark. Der sitter hun og familien og venter på å bli busset fra Norge til Murmansk i Russland.

Da russiske bombefly startet bombetoktene over Syria i høst, fant familien på fem ut at hjemlandet var blitt for farlig. De måtte ta med seg barna til et trygt land i Europa.

LES OGSÅ: Vil gi klar beskjed

Farlig ferd

Men foreldrene ønsket ikke å utsette barna for risikoen det er å reise over Middelhavet i overfylte gummibåter. Løsningen ble å reise gjennom Russland og til Norge. Familien hadde også hørt Norge var et land som satte menneskerettigheter høyt.

For å reise gjennom Russland trengte familien visum, og gjennom menneskesmuglere fikk de tak i det. De sier de tilbrakte til sammen fire dager i Russland før de kom til Norge.

Så endret regjeringen asylinstruksen. Asylsøknadene fra folk med langtidsopphold i Russland skulle ikke realitetsbehandles. Nå sitter familien på Ankomstsenter Finnmark sammen med minst 50 andre og venter på å bli kastet ut.

– Framtida ser svart ut. Jeg kan ikke forestille meg at den skal inneholde noe annet enn elendighet. Å bo i Russland blir ikke aktuelt. Vi har ikke penger og ikke noe å leve av. Vi har ingen familie eller venner i Russland. Vi kommer til å dø av sult. Da vil vi heller reise hjem til Syria og dø av bomber i hjemlandet vårt enn å dø av sult i et fremmed land, sier Asaad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Russisk asyl

– Vår oppfatning er at det russiske asylsystemet ikke fungerer. Det er vanskelig å få tilgang til systemet, det er lite informasjon, mye byråkrati og mye feilinformasjon. Man må også betale ganske høye bestikkelser for å få det man har krav på. Og hvis du er så heldig å komme inn i systemet, er det bare rett over 800 mennesker som har fått det som tilsvarer asyl. Det er forsvinnende få, sier Lene Wetteland.

Hun er leder for Russland-avdelingen i Helsingforskomiteen, som denne uka har rettet krass kritikk mot norske myndigheter for å la være å realitetsbehandle asylsøknadene til flyktninger som kommer fra Russland, og for å sende asylsøkere tilbake til Russland.

Helsingforskomiteen jobber med å følge opp de som allerede har blitt sendt ut av Norge til Russland. Nå forsøker de å finne ut om syriske flyktninger kan risikere å bli sendt ut av Russland og tilbake til krigen i Syria.

– Russerne har ikke sendt noen tilbake til Syria siden EMD dømte dem for hvordan de behandlet statsløse syrere. Men tidligere har de sendt ut minst 12 syrere. Og vi vet at Russland sender ut borgere til for eksempel Tadsjikistan, som vi vet har drevet tortur av egne borgere, sier Wetteland.

LES OGSÅ: 781 asylbarn forsvunnet fra norske mottak

Buss i minus 40

Hittil har tusenvis av nordmenn meldt seg til frivillig tjeneste for å hjelpe flyktninger som kommer til Norge. Flere har også meldt sin støtte til asylsøkerne som nå blir sendt tilbake til Russland.

En av dem er ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune, som fungerer som vertskommune for Ankomstsenter Finnmark.

– Sør-Varanger kommune har lang tradisjon for å ta vare på folk. Jeg er nå urolig. Vi bygde et mottakssenter på grensen, nå har det blitt et retursenter. Jeg har jobbet med Russland i over 20 år. Det er ingen problemer ved at man sender folk dit, men det handler om hvilken behandling vi gir folk på norsk side. Man setter ikke folk på buss i -40 grader. Det er ikke verdig for Norge, sier ordføreren.

Han retter en kritisk pekefinger mot regjeringens asylinnstramninger.

– Norge må ikke bryte internasjonale konvensjoner i sin iver etter å sende ut mennesker i en fortvilt situasjon. Dette handler om å ivareta humanitære tradisjoner som Norge er kjent for, sier Rafaelsen.

Tirsdag ble asyl- og integreringsminister Sylvi Listhaug hasteinnkalt til Stortinget, nettopp for å svare på spørsmål om asylsøkerne som nå sendes tilbake til Russland.

LES OGSÅ: Kadafi ble Ali

Trygt Russland

Regjeringen mener det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Russland.

– Det som er faktum nå er at vi anser Russland for å være et trygt tredjeland. Og det er vurderinger som gjøres i de enkelte tilfellene når disse sakene ikke behandles, mens vurderes hos utlendingsmyndighetene. Og det har jeg full tiltro til at de gjør på en god måte, sier Listhaug til VG.

LES OGSÅ: Forlik på Frps premisser