Eli Moe Helgesen, partner i PwC, med plass i selskapets konsernledelse og leder av rådgivningsenheten Risk Advisory Services.

Frykter barn er karrierebremser

Fire av ti kvinner er redde for å få barn fordi de frykter det kan gå ut over karrieren.

 

Samtidig sier nær halvparten av de nybakte mødrene, at de er blitt oversett ved forfremmelser, fordi de har barn.

Les også: – Gutteklubben grei lever fortsatt i beste velgående

Global undersøkelse

Dette går fram av en global undersøkelse PwC lanserer i dag. Undersøkelsen omfatter 3.627 kvinner i 61 land, blant dem 130 kvinner fra Norge og Norden forøvrig, i alderen 28 til 40 år.

Eli Moe Helgesen er partner i PwC, sitter i selskapets konsernledelse og leder rådgivningsenheten Risk Advisory Services. Samtidig er hun trebarnsmor. De to første fikk hun da hun var i fasen for å bli leder.

– Har også norske kvinner grunn til å frykte at det å få barn kan gå ut over karrieren?

– Fram til nå har svaret på det vært «ja». Det er fortsatt lønnsforskjeller i Norge, og i noen bransjer er de betydelige. Det har vært mange tilfeller av at det å få barn kan få som konsekvens at karrieren settes på hold. Selv har jeg ikke opplevd dette. Ting ble lagt til rette for meg for å få det til. Nå begynner det å sige inn over flere virksomheter at de må ta tak i dette for å få de gode jentene til å bli, svarer Helgesen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Stift familie

– Så du er optimistisk med tanke på tiden framover. Hva er da ditt råd til unge kvinner?

– De skal selvfølgelig stifte familie, og ikke sette karrieren foran det. Det er mulig å få til begge deler. Ikke tenk at en god mor er en hjemmeværende mor, svarer Helgesen.

Hun understreker videre at også fedrene må ta ansvar for at mødrene skal lykkes med å kombinere yrkeskarriere og familieliv, for eksempel ved å være hjemme fra jobb med sykt barn.

– Velg en klok og raus livsledsager, anbefaler Helgesen.

I går omtalte Dagsavisen SSB-tall som viser at fruktbarheten i Norge aldri har vært lavere. På 1970-tallet fødte kvinner i Norge i gjennomsnitt opp mot 2,13 barn hver, mot 1,62 barn nå.