På taket av dette kontorbygget er det meningen å bygge tårnet som skal romme om lag 60 leiligheter. Adolf Larsen håper inderlig at det ikke blir noe av disse planene.

Frykter 16 etasjer til

BYUTVIKLING: Planene om et kontor- og boligtårn tett inntil Akerselva i Oslo blir møtt med voldsomme protester.

På adressen Mølleparken 4, øverst på Grünerløkka i Oslo, ligger det i dag et relativt beskjedent kontorbygg. På toppen av dette bygget er det nå foreslått et påbygg på inntil 16 etasjer.

- Ekstremt, sier Adolf Larsen om plasseringen av den planlagte tårnet.

Han er tillitsvalgt i Oslo grafiske fagforening, som eier et av nabobyggene.

- Tårnet vil bryte fullstendig med de bevaringsverdige bygningene i området, påpeker Larsen.

Også Ellen Hansen, styreleder i nærliggende Våghalsen 12 boligsameie, er opprørt over utbyggingsplanene.

- Vår lille lysstrime mot Sagveien blir borte, og alle beboere i Våghalsen vil sannsynligvis miste en del av dagslyset. Tårnet vil også spolere utsikten i mange retninger, sier hun.

 

Ettertraktet av utbyggere

Mandag forrige uke skrev Dagsavisen at Oslos elvebredder er under stort press.

- Områdene langs Akerselva og andre elver i Oslo er svært ettertraktet blant utbyggerne, uttalte Målfrid Nyrnes, leder for avdelingen for innsendte planer i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Av Oslos ti elver er det sju som på kortere og lengre strekninger går i rør, ifølge Oslo elveforum.

I Treschows gate 16 på Sagene ønsker Scandinavian Development å få reist boligblokker på inntil ti etasjer helt inntil Akerselvas bredd. Dette er likevel bare småtteri mot «pekefingeren» som kan komme noen hundre meter lenger nede.

To alternative forslag er så langt forelagt Plan- og bygningsetaten. Det første innebærer «boligutvikling med bygningshøyde inntil 30 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette vil tilsvare et påbygg på cirka 11 etasjer», heter det i en e-post Dagsavisen har mottatt fra etaten.

Det andre alternativet innebærer «boligutvikling/barnehage med bygningshøyde inntil 42 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette vil tilsvare et påbygg på cirka 16 etasjer.»

 

- Bærekraftig prosjekt

Søylen Sagveien AS har fremmet disse forslagene, men det er Code Arkitektur som svarer på spørsmål om det planlagte prosjektet. Sivilarkitekt Ole Einejord hos Code Arkitektur, sier at ingenting er endelig avgjort når det gjelder utbyggingen.

- Om det blir et tårn på inntil 42 meter, er ennå ikke avklart. Vi er ikke ferdig med å formgi planene. Vi håper å få levert et planforslag etter sommeren en gang, sier han.

- Hva slags prosjekt blir det?

- Vi håper på å få på plass et bærekraftig prosjekt som tar hensyn til omgivelsene på en best mulig måte, med rundt 60 gode boliger, en barnehage og gode utearealer, svarer Einejord.

Men naboene lar seg ikke berolige.

«Området ødelegges nå ved et så påtrengende arkitektonisk brudd som et tårn vil representere», heter det i et brev fra Våghalsen 12 Boligsameie.

I fjor sommer åpnet Arbeidermuseet i Sagveien 28. Det må man også ta hensyn til, mener Oslo grafiske fagforening. «Det historisk viktige torget mellom Hjula veveri og Graahs spinneri vil miste mye av sin sjarm med etableringen av tårn helt inntil de historiske bygningene», heter det i et brev fra fagforeningen til Code Arkitektur.

Også Plan- og bygningsetaten er skeptisk. Den har vurdert at «planområdet ikke egner seg til høyhus på grunn av Akerselva miljøpark og omkringliggende bevaringsverdig bebyggelse.»

tor.sandberg@dagsavisen.no