Frp vil ikke at kriselov skal bli en blankofullmakt

Fremskrittspartiet mener kriseloven regjeringen har lagt fram må strammes inn og vil ha mer tid til å behandle den.

– Frp vil anbefale at komiteen bruker noe mer tid på å ferdigbehandle sin innstilling i denne saken. Det er mange prinsipielle avgrensninger som må på plass. Loven må avgrenses både i omfang og varighet, og det må jobbes videre med mindretallsrettigheter, sier Frp-leder Siv Jensen i en pressemelding.

Les også: Da beskjeden om permitteringer i Nordic Choice Hotels ble gitt, begynte Nita å gråte (+)

«Blankofullmakt på alle områder»

Hun sier det er en sunn skepsis i partiet mot loven og at partiet ikke vil gi regjeringen noen «blankofullmakt på alle områder». Hun viser spesielt til saker som gjelder mottak og innkvartering av asylsøkere.

– Vi kan ikke bruke masse av våre ressurser på å ta imot nye asylsøkere. Det er andre og langt mer presserende ting for landet nå knyttet til koronautbruddet, sier hun.

Stortingets særskilte komité for koronasaker, som består av de parlamentariske lederne, samt stortingspresidenten, satt fredag ettermiddag i møte.

Trekker i håndbrekket

Støre svarer bekreftende på at stemningen hos flertallet på Stortinget er at det nå er nødvendig å trekke i håndbrekket og stille strengere krav til loven.

– Og det er naturlig, for det er et forslag utarbeidet på veldig kort tid, sier Støre.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig.

Mæland: Sunn refleks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) var fredag ettermiddag med koronakomiteen på Stortinget for å diskutere lovforslaget. Hun mener kritikken som er kommet mot det, er en «sunn refleks i et demokratisk samfunn».

Flere eksperter har allerede rettet skarp kritikk mot lovforslaget.

– Hvis Stortinget ønsker å stramme inn og gjøre endringer, så er det opp Stortinget. Vi lever selvsagt godt med det, sa Mæland etter møtet.

– Vi har bedt om dette i en veldig fortvilt situasjon. Det er ingen av oss som ønsker denne type lover og regler. Men landet vårt er i krise, sa hun.

Ifølge Mæland må utgangspunktet være at loven ikke skal vare lenger enn den må.

– Denne loven bør ikke vare lenger enn en måned hvis det ikke er grunnlag for det. Men vi tror jo at denne situasjonen varer en stund.

Vide fullmakter

Formålet med loven er å gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget har nå vært ute på en minihøring blant juridiske ekspertmiljøer. Det skal behandles i Stortinget lørdag.

Støre gjør det klart at loven nå må vris til slik at Stortingets kontrollfunksjon, mindretallets rettigheter og grunnleggende rettsprinsipper opprettholdes.

– Det er ingen som vil at den skal vare lenger enn den må. Og så må vi stille strengere krav, slik at vi er tydeligere på virkeområdet og hvordan mindretallet i Stortinget kan bli anvendt om det er behov for å sette foten ned, sier han.

Tre måneder?

Både i SV og Fremskrittspartiet er reaksjonene sterke.

– SV kan ikke stemme for koronaloven slik den ligger nå. I vårt parti er det sterk skepsis, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det normale må være lovbehandling i Stortinget, også i koronasaker. Dessuten diskuterer vi hvordan mindretallsrettighetene og Stortingets mulighet til å føre kontroll kan styrkes, fortsetter han.

Et sentralt spørsmål er om fullmaktsloven bør ha kortere varighet enn de seks månedene regjeringen har lagt opp til.

– Det er ett av spørsmålene, om man bør ha en kortere varighet, om man for eksempel bør ha tre måneder, sier Støre.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona