Frp: Strømkundene vil tape når skatteforslag legges bort

Det er en tragedie for norsk kraftproduksjon og norske kraftkunder at regjeringen dropper forslagene fra kraftskatteutvalget helt, mener Frps Terje Halleland.

– Dette utvalget ble jo satt ned for å se på muligheten for et mer investeringsvennlig skatteregime. Vi vet at vi har flere prosjekter som kraftbransjen i dag ikke bygger ut, fordi det ikke lønner seg med dagens regime, sier Halleland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til NTB.

– Nå tror jeg det blir vanskelig å få dette på agendaen igjen, tilføyer han.

Les også: Regjeringen dropper omstridt kraftskatteforslag

Halleland mener debatten om hvorvidt skatteinntektene skal gå til vertskommunene, har skygget for en diskusjon om andre forslag utvalget kom med.

Han påpeker at modernisering og rehabilitering av kraftverkene kan gi Norge mellom 5 og 15 terrawatttimer ekstra kraft, uten nye naturinngrep. Kraftbransjen selv har også ønsket seg en annen beregning av den såkalte grunnrenteskatten, som går til staten, slik at det lønner seg å gjøre slike oppgraderinger.

Utvalget fikk i oppdrag av tidligere finansminister Siv Jensen (Frp) å se på hele skattesystemet for vannkraft. Halleland innrømmer et lite stykke på vei at mandatet kunne vært formulert mindre vidt.

– Men det var ingen som kom til meg og kritiserte mandatet eller sammensetningen da utvalget ble satt ned, sier han.

Les også: Støre etterlyser nye vannkraftsvar fra regjeringen