Den nye klimaavtalen ble vedtatt i Doha i desember i fjor og kommer i neste uke opp til behandling i Stortinget. FOTO: AFP/NTB SCANPIX

Frp snur – stemmer for ny klimaavtale

FRA NEI TIL JA: I sommer vedtok Frps stortingsgruppe enstemmig at den ville stemme mot Kyoto 2-avtalen. Men nå har partiet snudd.

Den nye klimaavtalen ble vedtatt i Doha i desember i fjor og kommer i neste uke opp til behandling i Stortinget. Der vil Frp stemme for ratifikasjon, bekrefter stortingsrepresentant Oskar Grimstad.

– Vi kommer til å stemme for, men vi har en komitémerknad hvor vi påpeker at mange av de viktigste landene ikke er en del av Kyoto 2. Det svekker avtalen, sier Grimstad til NTB.

Dermed går partiet tilbake på sitt eget vedtak om å stemme mot avtalen – et vedtak som ble gjort før Frp kom i regjeringsposisjon.

«Symbolpolitikk»

I vedtaket fra 5. juni i år gikk Frps stortingsgruppe enstemmig inn for å si nei til Kyoto 2-avtalen.

Frps daværende miljøpolitiske talsmann Per-Willy Amundsen begrunnet standpunktet med at klimaavtalen framsto som «symbolpolitikk».

– Fremskrittspartiet er ikke mot internasjonale forpliktende avtaler, men da forutsetter vi at de store utslippslandene blir med. Så lenge USA, India, Kina og Russland ikke er med på Kyoto 2, er det heller ikke aktuelt for oss å si ja, sa Amundsen til NTB den gang.

De fire landene er fortsatt ikke med på klimaavtalen. Likevel er det nå «bred enighet» i Frp om å stemme for Kyoto 2, ifølge Grimstad.

Føre var

I Sundvolden-erklæringen skriver Høyre og Frp at den nye regjeringen skal «føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket». Samme formulering er brukt i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF.

Grimstad vedgår overfor NTB at regjeringserklæringen har hatt betydning for beslutningen om å stemme for Kyoto 2, men sier samtidig at Frps eget landsmøtevedtak fra i vår veier tyngst.

– Vi hadde en debatt på landsmøtet der føre var-prinsippet ble knesatt. Vi har klimaskeptikere blant oss, og slik skal det være, men likevel skal føre var-prinsippet gjelde, forklarer han.

Grimstad understreker samtidig at Norges viktigste handelspartnere er med i Kyoto 2-avtalen, noe som betyr klimaavtalen ikke er konkurransevridende.

Gjelder til 2020

Kyoto 2-avtalen gjelder for perioden fra 2013 til 2020. Norge har i denne perioden forpliktet seg til å kutte utslippene av klimagasser til et årlig snitt på 16 prosent under 1990-nivå.

Når også Frp støtter avtalen, betyr det etter alt å dømme at samtlige partier i Stortinget vil stemme for.

Frp stemte imidlertid mot den første Kyotoprotokollen, som gjaldt for årene 2008– 2012. Da denne ble ratifisert i Stortinget i 2002, begrunnet Frp sin motstand med at partiet mente klimaforskningen var for usikker, og at kostnadene for Norge ville bli for store. (NTB)