Frp: – Oslo var aldri på bordet

Oslo består selv om fylkene rundt kanskje forsvinner. Regjeringspartiet Frp åpnet aldri for å slå sammen Oslo med andre fylker.

 

Av Jo Moen Bredeveien og Bjørn S. Kristiansen

Det spøker for «superfylket» Viken, og et stadig tilbakevendende spørsmål i den allerede høylytte kritikken er: Hvorfor fikk Oslo stå alene?

Svaret kommer fra Frps Helge André Njåstad:

– Vi ønsket ikke å slå sammen Oslo med Viken-fylkene – fordi vi ønsker tonivå-modellen. Da kan vi ikke ødelegge den eneste strukturen som har en slik modell.

Les også: Flertall for å stoppe Viken

Njåstad, som er Frps parlamentariske nestleder, var partiets representant i reformforhandlingene.

Med andre ord: Siden Frp i utgangspunktet ønsker å fjerne fylkesnivået, ikke reformere det, var partiet opptatt av sitt primærmål i forhandlingene med de andre partiene om regionreformen: Å la Oslo bestå som egen enhet, som den eneste regionen som følger partiets ønskede modell.

– Det var helt uaktuelt for oss å forhandle om en sammenslåing av Oslo, siden det er den eneste enheten som følger den modellen vi ønsker oss i hele landet, sier Njåstad.

Han vil ikke gå inn i detaljer fra forhandlingene, som foregikk bak lukkede dører. Men han er tydelig på dette:

– Oslo var aldri på bordet fra vår side i forhandlingene. Oslos tonivå-modell skulle bestå.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Null entusiasme

Njåstad understreker at regjeringspartiet Frp er lojalt til stortingsflertallet og avtaler inngått med andre partier om regionreformen, men sier samtidig:

– Dette er ikke vår reform. Vi lever godt med situasjonen som har oppstått.

«Situasjonen» er kaoset etter at Finnmark har nektet å delta i fellesnemnda med nabofylket Troms for å organisere sammenslåingen. Ekteskapet i nord er nå utsatt til ny behandling i Stortinget. Fredag ble det også klart at det er flertall i fellesnemnda i Viken for å legge ned arbeidet inntil Stortinget har behandlet saken på nytt.

Regionreformen ble forhandlet fram i forrige stortingsperiode, mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene Venstre og KrF. Begge regjeringspartiene vil egentlig fjerne fylkene som eget forvaltningsnivå, men gikk med på en reform for å få gjennomslag for andre saker.

Heller ikke i Høyre er entusiasmen for fylkene veldig stor:

«Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har gått i tog for å beholde fylkeskommunen», sa kommunalminister Monica Mæland (H) til Dagsavisen tidligere i år.

Les også: Mener Viken er en dårlig vits

«En gedigen hestehandel»

Njåstad kaller reformen «en gedigen hestehandel» og forklarer hvorfor partiet hans lever godt med utviklingen i reformarbeidet:

– Denne reformen var en seier for KrF og Venstre, den var aldri vår seier.

KrF er nå splittet i synet på om partiet fortsatt ønsker en regionreform om det innebærer å kjøre over folkeviljen flere steder.

– Hvis KrF ikke lenger ønsker å slåss for sin egen seier, oppstår det en ny situasjon, det er helt klart, sier Njåstad.

Da kan fylkenes framtid igjen komme i spill. For:

– Denne reformen er ikke en viktig sak for Frp, sier Njåstad.

Les også: Erkjenner at regionreformen var en hestehandel

Den store byttehandelen

KrFs mann i reformforhandlingene, Geir Toskedal, har tidligere forklart til Dagsavisen hvordan reformkameratene kom fram til at landet burde ha 10–11 regioner: «Nja, det kan jeg ikke si, akkurat. Men det var et argument at dersom det blir flere fylker enn dét, så er det nesten ikke noen vits i en regionreform.»

Toskedal er i dag ute av politikken på nasjonalt nivå, men sier nå følgende om hvordan «10-11 regioner» ble til 11 vedtatte fylker etter forhandlingene:

– Rammen var 10 fylker, og så endte vi med 11.

– Fordi Oslo fikk stå utenfor Viken?

– Ja, det kan du vel si.

Les også: Gruppeleder i Frp: - Hele regionreformen er latterlig

Viken + Oslo = for mye

Toskedal husker ikke om Frp aktivt beskyttet Oslo under forhandlingene, men forteller om motstridende ønsker i partienes bakland, også Frps.

– Vi startet med store motsetninger og krav om primærstandpunkter, men etter at Sanner (daværende kommunalminister Jan Tore Sanner, journ.anm.) tok kommando og understreket at dette var en del av avtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene, ble det bedre. Det var en god og konstruktiv stemning – og gode forhandlinger. Men ja: Alle partiene hadde et bakland med ønsker på kryss og tvers.

Toskedal kom også fram til at Oslo måtte stå alene, men av andre hensyn enn de Njåstad legger til grunn. Oslo må stå utenfor Viken på grunn av kjøttvekta.

– Hvis ikke, ville det sentrale Østlandet bli en region med nesten halve landets befolkning. Som vestlending var jeg motstander av det, sier Toskedal.

Les også: – Viken vil gi regionen styrke

Viken + Oslo = altfor mye

Heller ikke Venstres André N. Skjelstad, en av pådriverne bak regionreformen, kan huske at Frp motarbeidet en eventuell sammenslåing av Oslo med Viken under forhandlingene.

– Alle hadde selvsagt sine primærønsker, men jeg husker ikke om Frp argumenterte med at Oslos tonivå-modell måtte bestå, sier han.

Som Toskedal mener Skjelstad at et samlet hovedstadsområde ville bli altfor stort sammenlignet med de andre fylkene.

– Oslo ble ikke en del av Viken fordi en slik region ville ha blitt voldsomt stor. Det ville gitt en ubalanse, sier han.

Saken fortsetter undert bildet.

Kritisk: Enda et bevis på en dårlig reform, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. FOTO: ARNE OVE BERGO

Enda et bevis på en dårlig reform, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Arne Ove Bergo

Les også: Mæland venter med Troms-Finnmark til stortingsbehandling i høst

– Må erkjenne farskap

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Njåstads utspill er et forsøk på å distansere Frp fra en upopulær reform som blir vanskelig for Frp å forsvare i lokalvalgkampen neste år.

– Dette viser bare at de tilpasser argumentene sine fra dag til dag. Men Njåstad er en av med-fedrene til denne reformen. Han var blant dem som satt på et møterom og tegnet kartet. Jeg kan skjønne at han ikke er så fornøyd med det barnet som kom ut fra møterommet, men Njåstad er nødt til å erkjenne farskap, sier Sp-lederen.

At Oslo var en uaktuell brikke i regionreformpuslespillet for å tekkes Frps ideologiske hensyn, mener Vedum bare er et bevis på at de nye fylkene er vilkårlig slått sammen.

– Det viser hvor tilfeldig og lite gjennomtenkt den såkalte regionreformen er. Den kom i stand etter innfallsmetoden til de fire stortingsrepresentantene og den ene statsråden som tegnet kartet.

– Så ser vi at det er i fylkene der Høyre og Frp står sterkt, at det har skjedd minst. Det gjelder Møre og Romsdal, Rogaland, og Oslo. Og vi så det samme i kommunereformen, sier Vedum.

Les også: Vil restarte hele regionreformen

 

Regionreformen - 19 fylker blir til 11 i 2020?

* Regjeringspartiene Høyre og Frp ble i forrige stortingsperiode enige med Venstre og KrF om en regionreform.

* Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, og Nordland består som i dag etter reformen.

* Buskerud, Akershus og Østfold blir Viken; Aust- og Vest-Agder blir til Agder; Telemark og Vestfold blir ett fylke med samme navn; Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestland; og Hedmark og Oppland blir til Innlandet.

* Sør- og Nord-Trøndelag ble allerede 1. januar 2018 til Trøndelag.

* Troms og Finnmark slås – trolig – sammen til ett fylke med samme navn.

* På grunn av uro rundt sammenslåingen i nord er det usikkerhet rundt reformen. Troms og Finnmark skal vurderes i Stortinget – enda en gang – senere i høst. Også Viken er det nå flertall i fellesnemnda for å legge ned sammenslåingsarbeidet fram til ytterligere behandling i Stortinget.

* Kritikken av reformen hagler, fra politiske motstandere av regjeringen og fra involverte fylker.