Det må forskes mer på hvordan Golfstrømmen og sola påvirker klimaet, mener Frps klimapolitiske talsmann Jan-Henrik Fredriksen. FOTO: FRP

Frp mener FNs klimapanel lyver

KLIMA: Frps klimapolitiske talsmann Jan-Henrik Fredriksen hevder IPCCs konklusjon om menneskeskapte klimaendringer er et politisk bestillingsverk. Farlig å ikke ta forskningen på alvor, mener klima-
minister Tine Sundtoft (H).

Det var Nordlys som først skrev om Fredriksen, som avviser at menneskelig påvirkning er hovedårsaken til klimaendringene.

- Påvirkningen fra Golfstrømmen har mye større effekt på klimaet enn menneskeskapte utslipp, sier han til avisen.

Til Dagsavisen utdyper han:

- I politikken er det nesten forbudt å si at den menneskelige påvirkningen er en overdrevet faktor, men i flere forskningsmiljøer er det mange som mener sola har en langt større påvirkning.

 

- Forskning på oppdrag

Fredriksen følger med det i Frps Per-Willy Amundsens fotspor. Amundsen har uttalt til Dagsavisen at klimaforskningen er for politisert, og at han lytter til de forskerne som hevder at de naturlige variasjonene er sterkt undervurdert.

Men Fredriksen går gjerne enda lenger i å så tvil om klimapanelets troverdighet.

- Det er ingen tvil om at IPCC er omstridt. Flere av de tingene IPCC har kommet med er blitt avslørt som løgn, sier Frps miljøpolitiske talsmann.

Av eksempler kan han vise til da FNs klimapanel innrømmet at det var feil å si at breene i Himalaya ville smelte helt bort innen 2035, som de skrev i sin 2007-rapport.

- Veldig mange forskere som før var positive til IPCC, har nå snudd ryggen til, hevder Fredriksen.

Han mener politisk overbevisning preger IPCCs forskning i dag.

- Ja. De har et oppdrag, og det er å si at klimaendringene er menneskeskapte, mens det er hevet over enhver tvil at det er helt andre ting, og mange andre ting som påvirker klimaet, sier Frp-talsmannen.

 

Les også: - Siv vet ikke hva klimapanelet er

 

- Objektivt

Klimaminister Tine Sundtoft (H) tar i motsetning til regjeringspartneren, klimapanelets konklusjoner på alvor.

- Regjeringen baserer seg på vitenskap, og FNs klimapanels arbeid er objektiv og ikke politisk. Kvalitetssikringsrutinene deres har aldri vært mer solid, og forskerne er nå mer enn 95 prosent sikre på at klimaendringene er menneskeskapte, sier Sundtoft.

- Hvordan fungerer det å sitte i regjering med et parti som er skeptisk til denne forskningen?

- Høyre sitter i regjering sammen med Frp. Den regjeringen baserer seg på det jeg nå har gjort rede for, sier Sundtoft.

Hun sier samtidig at det er naturlige variasjoner som forklarer at temperaturstigningen ikke har vært like drastisk de siste 15 årene som tidligere.

- Men det er farlig å basere politikk på naturlige variasjoner. Det er vitenskapen det er viktig å basere politikk på, og den sier at man ikke kan forklare temperaturøkningen uten menneskelige utslipp. Og er det noe tvil igjen, så har regjering et generasjonsperspektiv. Vi vet at vi i 2050 kommer til å være 30 prosent flere mennesker på jorda enn vi er i dag. Jeg reflekterte over det selv her om dagen at mine to barn vil være på min alder i 2050. Det er perspektivet vi bør ha, i stedet for å krangle om naturlige variasjoner, sier Sundtoft.

 

- Skuffende

Partileder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg mener det er snodig av et regjeringsparti å så tvil om klimaendringene er menneskeskapte.

- Det er både merkelig og skuffende at Frp fortsatt reiser tvil om det vitenskapelige grunnlaget for dette. Det er heller ikke riktig som Fredriksen sier at det er mange andre årsaker som er viktigere enn menneskeskapte utslipp, sier Stoltenberg.

Stoltenberg, som er FNs klimautsending, peker på at det ville vært rart om det ikke oppsto én eneste feil i én eneste av de mange rapportene IPCC har utgitt gjennom en årrekke. Han mener også at holdningene blant forskerne ikke er slik Fredriksen skisserer.

- Det er omvendt. Flere og flere gir sin tilslutning til klimapanelets konklusjoner, sier Stoltenberg.

 

- Bare tull

Klimaforsker Tore Furevik ved Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen er enda klarere i talen.

- Det finnes i dag ingen andre troverdige forklaringer på hvorfor verden blir varmere. Så å si at det ikke er menneskeskapte utslipp av drivhusgasser som har skylden, er bare tull.

Han avviser også at andre mekanismer blir forsket for lite på.

- Tvert imot. Det blir forsket veldig mye på alle faktorer, og her ved Bjerknessenteret er det for eksempel langt flere som arbeider med naturlige variasjoner i klimasystemet enn det er som arbeider med menneskeskapt global oppvarming. De vi og alle andre som arbeider med disse spørsmålene finner, er at oppvarmingen siste 50 år er totalt dominert av utslipp av drivhusgasser. Andre faktorer, som variasjoner på sola og vulkanutbrudd har faktisk virket svakt nedkjølende i denne perioden, sier Furevik.

sofie.prestegard@dagsavisen.no