Siv Jensen på landsmøtet til Fremskrittspartiet på Gardermoen. Per Sandberg t.v.

Frp-lederen: Kutt i barnetrygd og kontantstøtte skal hindre trygdeeksport

Frp-leder Siv Jensen sier regjeringen vil kjøpekraftsjustere barnetrygden og kontantstøtten. Grepet skal hindre det hun kaller velferdseksport.

 

– Regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at de tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i, sa Jensen i landsmøtetalen sin.

Tiltaket vil være en del av den kommende stortingsmeldingen om såkalt trygdeeksport, som EØS-avtalen åpner for.

– Millioner av skattefinansierte kroner forsvinner ut av landet gjennom trygdeeksport hvert eneste år, sa Jensen og anførte at barnetrygd og kontantstøtte i dag utgjør «nær en årslønn» i land som Litauen og Polen.

– En polsk arbeider i Norge som jobber og betaler sin skatt, skal ha rett på de samme ytelsene som en norsk arbeider. Men det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sa hun.

At Frp under helgens landsmøte for første gang vil si nei til EU, er Jensen tilfreds med.

– Jeg er glad for det! De siste 20 årene har EU blitt noe annet enn en frihandelsavtale. Handels- og fredsprosjektet har blitt til et byråkratiprosjekt, sa Jensen, som likevel advarte mot si opp EØS-avtalen.

(NTB)