Finansminister og Frp-leder Siv Jensens egne fylkesledere synes det er greit om skattekuttet til de medf størst formue tas bort fra statsbudsjettet. FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Frp-ledere uenige med regjeringen

STATSBUDSJETTET: Mange av Frps fylkesledere vil endre regjeringens forslag til kutt i formuesskatten.

Et flertall av fylkeslederne i Frp sier de er villige til å droppe kutt i formuesskatten for dem med høyest formue.

Det viser en ringerunde NRK har foretatt blant alle de 19 fylkeslederne i Frp. Ti av dem sier at de er villige til å droppe kutt i formuesskatten for personer med høyest formue, så lenge bunnfradraget økes. Seks ønsker ikke å uttale seg, mens NRK ikke har fått tak i tre av dem.

Skattelettelser er den største enkeltsatsingen i budsjettforslaget, med kutt på til sammen 8,3 milliarder kroner. Nær halvparten skal tas ved å kutte i formuesskatten.

De fire samarbeidspartiene har i utgangspunktet tre forskjellige løsninger på hva som skal gjøres med formuesskatten. Regjeringspartiene Frp og Høyre har foreslått at prosentsatsen for formuesskatt skal senkes fra dagens én prosent til 0,75 prosent, men at også bunnfradraget også skal økes, sånn at man ikke trenger å betale formuesskatt før man når en formue på 1,2 millioner. Det er 200.000 mer enn i dag.

Venstre vil beholde dagens sats på én prosent, men foreslår en kraftigere heving av bunnfradraget, til 2,2 millioner kroner. Det vil bety at formuesskatten bortfaller for 300.000 mennesker i 2015.

KrF på sin side vil heller vente til Scheel-utvalget har kommet med sin rapport. I sitt alternative budsjett reverserer de hele kuttet i formuesskatten.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett starter i dag.