Frp-grasrota med klare krav til Siv: Mer asfalt og enda mindre bompenger

Bestillingen til Siv Jensen fra grasrota i Frp er klar: De vil ha et budsjett for norske bilister. I et Venstre i motbakke, derimot, er forventningene høye om et grønt budsjett.

Klimakonflikten mellom regjeringskameratene Venstre og Frp fortsetter med full styrke. Det kommer tydelig til syne i hvilke gjennomslag fylkeslederne i de to partiene forventer å få i statsbudsjettet som legges fram på mandag. 

– Jeg kjørte rundt i Nordland i en bobil to uker av valgkampen, og da ble jeg konsekvent møtt med samme budskap fra velgerne: Samferdsel, samferdsel, samferdsel. 

Det sier fylkesleder Dagfinn Henrik Olsen i Nordland Frp.

Budskapet hans har gjenklang hos flere andre fylkesledere Dagsavisen har vært i kontakt med: Grasrota i Frp forventer mer penger til vei og mindre avgifter på bil. 

Det står i sterk kontrast til bestillingen fra bakken hos regjeringspartner Venstre. Der har fylkeslederne en klar forventing om et klimavennlig statsbudsjett med styrking av kollektivtransport og jernbane. 

– En fortsatt satsing på miljø- og klimatiltak er kanskje det viktigste for oss. Vi må legge opp til reelle utslippskutt som monner framover. For Oslos del er det viktig at det fortsatt satses på kollektivtransport, og særlig jernbanen, sier Espen Ophaug i Oslo Venstre. 

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo Venstre forventer at det fortsatt satses på kollektivtrafikk, sier fylkesleder Espen Ophaug. Foto: Siri Øverland Eriksen

Les også: Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet 

Viktig for landet

Han får støtte av Sjur Skjæveland, fylkesleder i Hedmark Venstre.

– Det er viktig for landet at vi får et budsjett som er bra på klima og miljø, sier Skjæveland.

Han forventer økte bevilgninger både til intercity-triangelet og til utbyggelse av dobbeltspor til Lillehammer.

Regjeringens bompengeavtale vil belaste statsbudsjettene med rundt to milliarder kroner årlig. Likevel forventer Skjæveland at det ikke går utover de nevnte jernbanesatsingene.

– Jeg forutsetter at planene som ligger for utbygging av jernbane ikke blir svekket, men heller styrket.

Det er allerede lekket at regjeringen kommer til å bevilge 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal, og at 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner.

Les også: Ordføreren ut mot bompakka til regjeringen: – Oslos trikkesatsing i fare 

– Riv flere bommer

Mens fylkeslederne i Venstre først og fremst ønsker et klimabudsjett med en tydelig jernbanesatsing, vil Frp bane vei for bilistene.

Blant dem er leder av Oslo Frp Tone Ims Larssen.

– Vi håper regjeringen fortsetter å redusere bompengene. Vi er på god vei med pakken vi fikk gjennom i sommer. Nå håper vi det kommer enda mer som bidrar til å nedbetale bompengegjeld raskere, slik at vi kan rive flere bommer, sier Larssen.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo Frps leder, Tone Ims Larssen, vil ha bompengekutt i statsbudsjettet. Foto: Mimsy Møller 

Det er allerede lekket at bilistene skjermes fra den økte CO2-avgiften. Det faller i god jord hos Frp.

– Dette er viktig og god politikk, sier Bente Thorsen, leder av Rogaland Frp.

Men Frp vil ikke bare ha mindre avgifter. Det kommer også krav om mer asfalt.

Fylkesleder for Viken Frp, Liv Gustavsen, er spesielt opptatt av én vei: E18.

Denne uka ble det kjent at fylkespolitikerne i Viken fjerner sin garanti til bompengeopplegget som skal bidra til å finansiere utbyggingen av E18.

– Jeg blir skremt av de rødgrønne i Viken, nå håper jeg samferdselsministeren går inn i saken med en viss tyngde og sikrer at E18-utbyggingen skjer som planlagt. Dette rammer ikke bare Akershus og Oslo, men hele denne delen av landet hvor all trafikk går gjennom E18.